Trine Ørbæk

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2111)
Fagfelt: Pedagogikk, Grunnskolelærerutdanning, forsknings- og utviklingsarbeid i egen praksis, kroppslighet i læring, undervisning og forskning

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig: PEL 4 Grunnskolelærerutdanningen 5.-10, 
  • Veileder og sensor masteroppgaver
  • Medveileder for doktorgradsstipendiat Hilde M Hegna
  • Forsker i CITO-prosjektet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet i Malta, Waterford Institute of Technology (WIT) i Irland og FØNIX, Norge
  • Forskningsleder for delprosjekt 1 - Lærerens pedagogiske interaksjonskompetanse - i forskningsprogrammet "Det er lærer du skal bli".
  • Medlem av forskergruppa Veiledning i Profesjon og utdanning - https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/veiledning-i-profesjon-og-utdanning/
  • Medlem av forskergruppa Embodied making and learning - https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/tradisjonskunst-kunstnerisk-utviklingsarbeid-og-praktisk-estetiske-fag/embodied-making-and-learning/

Kompetanse

2018 - PhD i idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole

2016 - Førstelektor i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2014 - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

2008 - Praktisk-pedagogisk utdanning m/FoU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2001 - Master of Art, Performance studies, De Montfort University, Leicester, UK

1994 - Bachelor i koreografi, Kunsthøgskolen i Oslo

 

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin