Forskningsgruppen BarneKraft er dedikert til mindre omtalte, men betydningsfulle barnehagepedagogiske tematikker som berører barn og praksisutøvere. Vi har særlig interesse for barnas kraft og kompetanser.

Det engelske navnet på forskningsgruppa BarneKraft er «Minor Issues in Early Childhood Education and Care». Navnet spiller på vår interesse for å endre premissene for hvordan vitenskapelig kunnskap om barn blir produsert. Dette inkluderer også hva som i dag blir regnet som relevante tema i forskning samt de metodologiske grepene som blir brukt for å skape denne kunnskapen.

Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt med forskning orientert mot marginale tematikker og metodologisk utforskning.

Våre tema:

 • barns hverdag i møte med barnehagens verdigrunnlag og øvrige interesser
 • bærekraftspraksiser
 • forståelser av lek og læring ut ifra eksplorative metodologiske innganger
 • globalisering og den nordiske barnehagetradisjon
 • barn som marginalisert gruppe
 • tverrfaglige, metodologiske utforskende og kunst-baserte metoder

Nyhetsbrev

BarneKraft publiserer nyhetsbrevet Barnehagebarometer to ganger i året, fra og for USNs partnerbarnehager.

Samarbeidspartnere og nettverk

Eksterne medlemmer:

Pågående forskningsprosjekt:

Barnehagefaglig master i praksis

Barnehagefaglig master i praksis (BaMaP) er en studie med hensikt om å utvide kunnskapen om hvordan barnehagelærere med barnehagefaglig masterutdanning erfarer at deres kompetanse blir anvendt, og hvordan det legges til rette for at kompetansen kommer barnehagene til gode. Det er også en intensjon å få innsikt i hvordan akademisk kunnskap blir fortolket, møtt og gitt muligheter i sektoren.

Studien er et samarbeid mellom Oslo Met v/Solveig Østrem, Anne Greve & Olav Kasin, VIA University College, Aarhus v/Jan Jaap Rothuizen & Sisse Due og USN v/Mari Pettersvold & Solveig Nordtømme.

Resultater: 

 • Nettseminar 6.5.2021:The fifth research and network Seminar on Quality and Management in ECEC Centres – Between Policy and Praxis 
How does care count? An exploration of early childhood educators’ perspectives on care

Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som sikter på å utvikle ny kunnskap knyttet til omsorgspraksiser i barnehagefeltet, med velt på kompleksiteter, og underkommuniserte aspekter ved omsorgsarbeid i barnehagen.

Deltagere: 
University of Newcastle, Australia v/ Joanne Ailwood & I-Fang Lee, University of Aukland v/ Marek Tesar & Andrew Gibbons, University of Melbourne v/Sonja Arndt, University of Wisconsin v/Lucinda Heimer, USN v/Teresa K. Aslanian.

Resultater:

Children and Animal Relationships in Early Childhood Education and Care

This project addresses the plethora of joys, questions and complexities that arise between children and animals, including representations of animals, in early childhood educational settings.

The project was a funded FOU-project in 2019 and continues to develop. 

Vitenskapelige publikasjoner:

 • Aslanian, T.K.; Moxnes, A. R. (2020). Making “Cuts” with a Holstein Cow in Early Childhood Education and Care: The Joys of Representation. Journal of Childhood Studies 45(2).
 • Aslanian, T. K.; Moxnes, A.R. (2021). Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).12(1).

Vitenskapelige presentasjoner:

 • Aslanian, T. K. (2019). Making cuts: The joys of representation. C&S SIGN Series Middlesex University; 2019-04-04
 • Moxnes, A. R.; Aslanian, T. K. (2020). Bathing in animals - worlding with children, animals and nature in ECEC. NERA; 2020-03-04 - 2020-03-06
 • Moxnes, A. R.; Aslanian, T. K. (2019). CANER SEMINAR. Children, Animals and Nature in Educational Research. 2019-12-06
 • Moxnes, A. R.; Aslanian, T. K. (2021). MAKING KIN WITH LIFE AND DEATH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE. Childhood and Time; 2021-05-10 - 2021-05-12
 • Moxnes, A. R.; Aslanian, T. K. (2019). Photographing elephants and slaughtering cows: just another day in ECEC. Children, animals and nature in educational research; NERA 2019-12-06 - 2019-12-06
 • Reinertsen, A.B.; Ulla, B.; Larsen, A. S.; Moxnes, A. R. ; Aslanian, T. K.; Andersen, Camilla Eline. (2021). Fugitive Futures and Knowledge Brokering. 17th International Congress of Qualitative Inquiry;2021-05-19 - 2021-05-22

Fagartikler:

 • Aslanian, T. K. (2020). Barns læring og omsorg henger ikke nødvendigvis sammen i barnehagen. Utdanning.
 • Aslanian, T. K. (2019). Hvordan virker evidensbaserte metoder og barnehagen sammen? barnehage.no
 • Aslanian, T. K.  (2019). Agderprosjektet viser at norsk barnehagepedagogikk gir god læring. Utdanning.

Samledelse av forskningsgruppen

Medlemmer

Stipendiater