Anna Rigmor Moxnes

Anna Rigmor Moxnes

Professor på kvalifiseringsvilkår
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (12007)
Anna R. Moxnes er førsteamanuensis ansatt ved institutt for pedagogikk. Forskningsinteresser hennes er feministiske og ny-materialistiske perspektiver. Moxnes sine forskningsinteresser involverer både høyere utdanning, veiledning og barnehagepraksiser som eksempelvis: relasjoner mellom barn og dyr,barn og estetikk i barnehagen. Også Klassromsundervisning og materialitet i barnehagelærerutdanningen og forskning knyttet til veilederutdanning og veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen, er en del av det hun er engasjert i. Forskningsinteressene har satt henne i kontakt med forskere nasjonalt og internasjonalt. Dette har utvidet hennes profesjonelle nettverk og hennes samskrivings - og forskningserfaringer. I 2019 fikk hun utmerkelsen "Årets barnehageinspirator" - en pris hun ble nominert til av sine studenter.

Ansvarsområder

Emneansvar for masteremnene:'Endringsledelse og veiledning', Innføring i veiledning og 'Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling'

Emneansvar for bacheloremnet: 'Småbarnspedagogikk - barns lek og utforskning'

Underviser i veiledning, undervisningspedagogikk og barnehagepedagogikk

Leder av forskningsgruppene: ViPU 

Medlem av lederteamet i forskningsgruppen BarneKraft

Kompetanse

PhD: Sensing, Thinking and Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education (2019)

Master i barnehagepedagogikk (2010)

Førskolelærer (1991)

Viderutdanning i veiledning (60 stp)

Viderutdanning i muntlig fortelling (30 stp)

CV

Arbeidserfaring:

2010- d.d: Barnehagelærerutdanningen USN (2010-2013 – HiT, 2013-2016 – HiV/HiBV, 2016-2019 – USN)

2005-2010: Pedagogisk leder, Gamlegrendåsen barnehage, Kongsberg

1995-2005: Pedagogisk leder, Skavanger barnehage, Kongsberg

1995-1994: Norges vel/4H Norge: 4H-volunteer, The Gambia

1992-1994: Pedagogisk leder Kragsgt. Barnehage, Kongsberg

1991-1992: Pedagogisk leder/styrer Hovin barnehage, Oslo

1987-1988: Praktikant i Skavanger barnehage, Kongsberg

Publikasjoner

For oppdatert publiseringsliste vennligst se:

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=319763

eller:

https://scholar.google.no/citations?user=EKWwo9kAAAAJ&hl=en&oi=ao

Publikasjonsoversikt

Lindquist, H. & Moxnes, A. R. (2021). Abduksjon og improvisasjon i forskning. I Ø. Elle & M. Nyhus (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes, A. R., Bjelkerud, A. W., Gulpinar, T., Lafton, T., Myrvold, H. B. & Odegard, N. (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. I Ø. Elle & M. Nyhus (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Bergen: Fagbokforlaget.

Eik, L.T., Moxnes, A.R. & Vala. H.Ø. (2021). Spenning mellom ulike stemmer – læringsmuligheter i  veiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 6(1), 1-14.  https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131

Aslanian, T.K. & Moxnes, A.R. (2021). Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 12(1), 14-29. Hentet fra https://doi.org/10.7577/rerm.4216

Aslanian, T.K. & Moxnes, A.R (2020). Making 'cuts' with the Holstein cow in the nursery: the joys of representation. Journal of Childhood Studies.

Osgood, J., Taylor, C., Andersen, C. E., Benozzo, A., Carey, N., Elmenhorst, C., … Otterstad, A. M. (2020). Conferencing Otherwise: A Feminist New Materialist Writing Experiment. Cultural Studies-Critical Methodologies.

Moxnes, A. R. (2019). Sensing, Thinking and Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education University of South-Eastern Norway, Drammen. Hentet fra:  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2585243

Moxnes, A. R. (2019). Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph. D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I Strategies for Resisting Sexism in the Academy (s. 247-265). Springer.

Moxnes, A. R. & Osgood, J. (2019). Storying Diffractive Pedagogy. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 10(1), 1-13. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/view/3240

Zarabadi, S., Taylor, C., Fairchild, N. & Moxnes, A. R. (2019). Feeling Medusa: Tentacular troubling of academic positionality, recognition and respectability. Reconceptualizing Educational Research Methodology. 10(2-3), 87-111. https://journals.oslomet.no/index.php/rerm/issue/view/397

Moxnes, A. R. & Osgood, J. (2018). Sticky stories from the classroom: From reflection to diffraction in Early Childhood Teacher Education. Contemporary Issues in Early Childhood, 19(3), 297-309. https://doi.org/10.1177/1463949118766662

Moxnes, A. R. (2017). "Det er alltid ulike perspektiver": En studie av hvordan undervisere i pedagogikk arbeider med refleksjon i høgskoleklasserommet. I L. Frers, K. Hognestad & M. Bøe (Red.), Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis. Oslo: Cappelen Damm akademiske.

Moxnes, A. R. (2016). Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 12, 1-13. doi:10.7577/nbf.1563

Olsen, K. & Moxnes, A. R. (2016). Den inkluderende barnehagens tilbud til barn med diagnoser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 163-166.

Rhedding-Jones, J., Bjelkerud, A. W., Giæver, K., Røkholt, E. G., Holten, I. S., Lafton, T., … Pope, L. A.  (2014). Critical methodologies: early childhood research studies in Norway. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 5(2).

Blogg bidrag: Taylor, Fairchild, Zarabadi, Moxnes (2021). The Promise of Donna Haraway’s Philosophy: Knotting Together Better Educational Futures. Emerging Researchers' GroupNW 13 Philosophy of EducationNW 33 Gender and Education                                                                   https://blog.eera-ecer.de/?p=1457&preview=1&_ppp=c8ad9c125b

                                                         

Artikler i fagtidsskrift:

Moxnes, A. R. (2012). Pedagogisk ledelse = Å gjøre demokrati? Barnehagefolk, 1(28), 30-35.

Moxnes, A. R. (2012). Bevegelser i mellomrommene mellom fest og hverdag. I A. Aicher (Red.), Høytider, rammer og muligheter - samarbeid barnehage-kirke. IKO-Forlaget AS.

Hognestad, K., Moxnes, A. R., Frogh, C., Bøe, M., Jørgensen, Å. & Kimrud, A. T. (2012). Barnehagen som læringsarena - for ettåringen. Barnehagefolk, 3(28), 66-71.

Bok: Furu, A., Granholt, M., Moxnes, A., & Thoresen, M. (2014). Å arbeide i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget