Teresa Katherine Aslanian

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3152)
Jeg er utdannet barnehagelærer med 15 års erfaring på feltet. Jeg har doktorgrad i utdanningsvitenskap med tema omsorg som materiell praksis. Som underviser er jeg opptatt av å delta i studentenes aktive og felles læringsprosesser. I min forskning jobber jeg med å re-teorisere pedagogiske konsepter som omsorg, lek og læring med ulike vitenskapsteoretiske perspektiver.

Ansvarsområder

 

 

 

Kompetanse

 2019               PhD

Educational Sciences for Teacher Education

Faculty of Education and international Studies, Oslo Metropolitan University       

Thesis Title: Stretching the Boundaries of Care

Main Advisor: Professor Anne Greve, OsloMet; Co-advisor: Professor Jayne Osgood, Middlesex University

 

2014                M.A.

Early Childhood Education

Faculty of Education and international Studies, Oslo Metropolitan University                   

Thesis Title: Exploring Love as a Professional Practice in Early Childhood Education

Advisor: Inger Marie Lindboe

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Now: OsloMet)

 

2011                B.A.

Preschool teacher (Førskolelærer)

Faculty of Teacher Education and Pedagogy

Hedmark University of Applied Sciences (INN)

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin