Profesjonskonferansen 2019: Å iscenesette og komponere undervisning

Profesjonskonferansen 2019 illustrasjon

"Faglig fyr og flamme» er paraplytittelen for årets Profesjonskonferanse som retter blikket mot Fagfornyelsen høsten 2020, presenterer splitter ny klasseromforskning og serverer didaktisk påfyll rett i koppen.


18 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 18. september 2019
  • Tid: kl. 09.00 - 17.15
  • Sted: Vestfold, Bakkenteigen. Raveien 215, 3184 Borre
  • Last ned kalenderfil

  • Påmeldingsfrist: 12. september 2019

PRESENTASJONER VED PROFESJONSKONFERANSEN 2019

1A v/Ragni Fet og Jon Zickfeldt

1C v/Mette Moe

1D v/Tuva Bjørkvold

1E v/Ingvild Birkeland og Tone Krosshus

2A v/Elin Måge

2C v/Kjetil Liestøl Video som brobygger og Bruka av animasjoner

2D v/Ingvild Skogestad

2E v/Inger-Lise Risøy og Bente Irby

Plenumsforedrag v/Christian Bjerke

Ønsker du å vite mer om hva som kan være et godt anslag i en mattetime om brøk? Eller hvordan du kan legge du til rette for den gode skrivefasen i norsk? Eller hva med å vite mer om hvilke måter du kan legge opp en læringsøkt om koding og spill?

Denne lærerkonferansen handler om hvordan læreren kan komponere undervisning på ulike måter, og hvordan man kan iscenesette aktiviteter. Her får du vite mer om hvilke komposisjoner som gir best læring i hvilke faser av undervisningen, og hvilke roller må elevene innta.

Årets program:
Flinke fagfolk vil forelese, demonstrere og gi didaktiske eksempler på ulike iscenesettelser av aktiviteter for å skape undervisningskvalitet. Det vil være musiske innslag, bokpresentasjoner, forlagsstands, utstillinger og bevertning!

Mål:
Å skape en god, faglig arena for lærere, som vil oppdatere seg på relevant skolefaglig forskning, få metodepåfyll og diskutere eget arbeid i lys av dette.
 
Målgruppe:
Lærere og skoleledere i grunn- og videregående skole i Norge.
 
Bakgrunn:
Den viktigste årsaken til denne konferansen er kjærligheten til læreryrket. Samtidig er det erkjennelsen av at lærere har for liten tid til oppdatering og videreutvikling. Hverdagen er stri. Profesjonskonferansen skal være et viktig bidrag for å styrke lærere – teoretisk og didaktisk.
 
Startpunktet:
I 2014 fikk initiativtakerne Utdanningskvalitetsprisen som et symbol på deres arbeid med undervisningskvalitet (Se boks!). Høgskolen i Buskerud og Vestfold (nå universitetet i Sørøst-Norge) arrangerte i september 2015 en todagers profesjonskonferanse for lærere om «Gutter og lesing». Konferansen ble fulltegnet med 230 lærere og skoleledere, flotte forelesninger, didaktiske verksteder, et faglig bredt program. Konferansen ble årlig fra og med da.
 
Utdanningskvalitetsprisen 2014:
Fride Lindstøl, Mette Moe, Jannike Ohrem Bakke og Lisbet Karlsen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold vant Utdanningskvalitetsprisen med prosjektet “As if” – Profesjonsverksted i lærerutdanningen 2014. Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år. Prisen, som er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT, utdeles etter søknad for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet. I begrunnelsen fra NOKUT kan en lese at «Prosjektet er et målrettet tiltak for å forbedre kvalitet i lærerutdanningen. Gjennom profesjonsverksted om læringsarena, bringes lærerhverdagen inn på campus. Studentene aktiviseres og kan tilegne seg et bredt spekter av profesjonskompetanser, opparbeide seg læreridentitet og et profesjonelt repertoar for å møte virkeligheten i skolen» (www4).
Utdanningskvalitet

Program  

Påmeldingsskjema  

Slik kommer du deg til campus Vestfold