Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving

Instituttet famner om fagfelta friluftsliv, idrett, kroppsøving, samt mat og helse. Vi har fokus på berekraft, entreprenørskap og arbeidslivsrelevans og jobbar aktivt med studieporteføljeutvikling, formidling og forsking innan alle våre fagfelt.

Våre studium

Instituttet har både master- og bachelorprogram innan idrett, friluftsliv og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Vi er òg ein viktig bidragsytar inn i profesjonsutdanningane: grunnskolelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Saman med våre partnerinstitusjonar i Sverige og på Island tilbyr vi nordisk master i friluftslivsstudium. Vi tar óg imot invekslingsstudentar på:

Noen aktuelle forskargrupper

Publiseringer

keyboard_backspace Oversikt over publiseringar i forskingsdatabasen Cristin