I forskningsgruppen vår studerer vi hvordan mennesker interagerer kreativt med materialer, og læringen som foregår i denne prosessen.

Vi legger til grunn et syn på læring og kognisjon som «embodied» – altså forankret i kroppen.

 • «Embodied» refererer til enheten som oppstår mellom vårt sinn, vår kropp og våre omgivelser når vi samhandler og opplever noe sammen med andre og med materialer i verden.
 • «Making» refererer til å endre og påvirke materialer og situasjoner (i vid forstand).
 • «Læring» refererer til forandring og utvikling av individet når det er engasjert i samspill med andre og materialer. Dette inkluderer et perspektiv på kunnskap som en aktiv prosess og som kontinuerlig endring.

Å være en kropp i verden

Forskningsgruppen vår utforsker grunnleggende forhold og konsekvenser knyttet til å være en kropp i verden, å oppleve og lære gjennom å jobbe i materialer og med andre.

Denne holdningen åpner for tverrfaglige tilnærminger og praksisbasert forskningsprosess i flere sammenhenger.
 
Slik forskning er viktig, spesielt i en tid der materialiteten er i en tilstand av konstant forandring, og der kreative utøvere, så vel som lærere og elever må tilpasse seg nye forhold og måter å skape på.

Kunnskap som kan forklare «embodied making» praksis

Vårt mål er å utvikle kunnskap som kan forklare denne praksisen, og forstå hvilken rolle den har for enkeltpersoner og for dagens samfunn.

Vi gjør dette ved å samarbeide interdisiplinært, i tett kontakt med og i forkant av den internasjonale forskningsfronten på feltet.

Kunnskapen vi utvikler skal lokalt bidra til å styrke vårt fakultets barnehage, grunnskolelærer, og kunst- og designutdanninger, og internasjonalt bidra til å utvikle kunnskap om læring, undervisning og embodied making generelt.

Se også bloggen vår

Slik er forskningsgruppen  EMAL organisert

Organisasjonsstrukturen i EMAL består av tre nivå:

1. Målretting:

EMALs ledergruppe administreres av førsteamanuensis Camilla Groth. 

2. Koordinering:

Forskningen koordineres i fire klynger:

 • EMAL-tidlig barndom 0-10 (ledere Kari Carlsen og Ann Hege Lorvik Waterhouse)
 • EMAL-digital (ledere Ingrid Holmboe Høibo og Lovise Søyland)
 • EMAL-læring og undervisning (ledere Åsta Rimstad og Anniken Randers-Pehrsson)
 • EMAL-materialitet og skapende praksis (ledere Kirstine Riis og Marte S. Gulliksen)

3. Forskning

Selve forskningen utføres av gruppens medlemmer (se medlemsliste nederst) og følgende fagdisipliner er representert:

 • kunst og håndverk
 • kunst/design praksis
 • forming
 • friluftsliv, kroppsøving og dans
 • pedagogikk
 • musikk
 • fagdidaktikk-allmenndidaktikk
 • learning sciences
 • kreativitet, kultur, utdanning

Våre samarbeidspartnere og nettverk

Vi samarbeider også med

Pågående forskningsprosjekt
Pågående ph.d.-prosjekt

Prosjekt ved ph.d.-programmet i Kulturstudier:

 • Ingrid Holmboe Høibo: «Læringskultur i makerspace - korleis kan denne bidra til å forme digitale ferdigheiter i Kunst- og handverksfaget.»
 • Bård Gunnar Moe: «Skapersteder for musikalsk læring–utøvende praksis og språkterminologi i Musikkstudioproduksjon.»
 • Agnethe Tessem: «Betingelser for og konsekvensene av dybdelæring i kunst og håndverksfaget.»
 • Oksana Stelmakh: «Bærekraftig estetikk i kunst og håndverksfaget: Forståelser av bærekraftig estetisk kvalitet og verdi i læreprosessen.»

Ved ph.d.-programmet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser:

 • Mona Nicolaysen og Marie Skeie i et felles prosjekt: «Barnehagens arbeidsmåter for å fremme barns ytringer i Norge og Palestina.»
Prosjekt ved ph.d.-programmet i Kulturstudier:
 • Ingrid Holmboe Høibo: «Læringskultur i makerspace - korleis kan denne bidra til å forme digitale ferdigheiter i Kunst- og handverksfaget.»
 • Bård Gunnar Moe: «Skapersteder for musikalsk læring–utøvende praksis og språkterminologi i Musikkstudioproduksjon.»
 • Silje Bergman: «Opphavsrett i klasserommet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring for praksis»
 • Brynjar Olafsson: «Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag»
 • Agnethe Tessem: «Betingelser for og konsekvensene av dybdelæring i kunst og håndverksfaget.»

Ved ph.d.-programmet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser:

 • Mona Nicolaysen og Marie Skeie i et felles prosjekt: «Barnehagens arbeidsmåter for å fremme barns ytringer i Norge og Palestina.»
Gjennomførte prosjekt og disputaser

 

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater

Assosierte medlemmer