Doktorgradsprogram (ph.d.) i kulturstudier

The places of football in Soweto, South Africa. Photo.
På feltarbeid i Sør Afrika. Prosjekt tittel: The places of football in Soweto, South Africa. Foto: Jo Grønlund, stipendiat i kulturstudier.

Doktorgraden i kulturstudier gir dypere innsikt og større forståelse for kultur og kulturbegrepet.


Dette er doktorgrad i kulturstudier

Programmet går ut fra et bredt kulturbegrep – det vil si at kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, kunnskaper, atferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk praksis. Kultur kan både være en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle gjenstander, tjenester eller aktiviteter i samfunnet.

På et overordna nivå kan doktorgradsprogrammet beskrives ut fra to begrepskombinasjoner som til sammen utgjør fire hovedområder for programmet:

  • Kulturforståing
  • Kulturpolitikk
  • Kulturproduksjon og estetisk praksis
  • Kulturdidaktikk (cultural education)

Et overordna faglig utgangspunkt for ph.d.-studiet i kulturstudier er at det krysser tradisjonelle disiplingrenser og fakultetsgrenser. Studiet integrerer element fra fag som kulturanalyse, historie, kunsthistorie, antropologi, sosiologi, idéhistorie, filosofi, kultursosiologi, etnologi, litteraturvitskap, musikkvitskap, religionshistorie, språkfag og estetisk skapande og utøvende fag. Studiet skal bidra til en faglig syntese som gjør det mulig for kandidatene å få en utvidet forståelse av kultur som fenomen.

Et tverrfagleg, men integrert ph.d.-studium av dette slaget, skal og gi kandidatane en kvalitativt ny innsikt og gi de anledning til å arbeide ut fra nye synsvinkler.

Følgende forskningsgrupper ved USN er knyttet til doktorgraden i kulturstudier:

Ph.d.-utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng. Opplæringsdelen med ph.d. kurs utgjør 30 av disse studiepoengene.

Hva slags jobb får du?

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Studiested

Du kan ta doktorgraden ved våre campuser i Bø, Rauland, Notodden og Porsgrunn. 

Studiefakta

Studiepoeng: 180
Varighet: 3 år (heltid)
Undervisningsspråk: Norsk
Campus: Bø, Rauland, Notodden og Porsgrunn.

Om programmet

Kontaktinformasjon

Leder av programutvalget: Lars Frers

Ph.d.-koordinator: Jeanne Marie Schoenwandt

Søknadsinformasjon

Stipendiatstillinger lyses ut som ledige stillinger.

Regelverk

English: Regulations relating to the degree of PhD at USN
Norwegian: Forskrift ph.d. ved
 

USNs Ph.d.-håndbok