Emnar og seminar i ph.d.-programmet i kulturstudiar

Her finner du en liste over ph.d.-emnar i kulturstudiar planlagt til 2021-2022. Studietilbod køyres under forutsetning av at det blir tilstrekkeleg antall deltakare. Til vanlig tas det opp 12 deltakar maks. pr. emne. Eksterne ph.d.-kandidatar bes kontakte programmet dersom de vil delta i et emne. Kandidatar ved USN kan melde seg på emnar via StudentWeb.

Obligatoriske- og valfrie emnar, ph.d.-programmet i kulturstudiar, 2021-2022

 

Uke

Emnekode

Emne

Dato

38

9211

Visual and Multi-sensory Methods (5 stp).
Valfritt emne, på engelsk.

21.-24. september, Notodden.

39

PHDTSRE

Theory of Science and Research Ethics (7,5 stp).
Emnet er felles for både kulturstudiar og PEDRES. Obligatorisk emne, på norsk.

27., 28. og 29. september, Vestfold.

43

PHDTSRE

Theory of Science and Research Ethics (7,5 stp).
Emnet er felles for både kulturstudiar og PEDRES. Obligatorisk emne, på norsk.

25., 26. og 27. oktober, Bø.

5

9223

Developments in International cultural policy (5 stp).
Special topic: Cultural policy and creative labor in the age of digitization . Valfritt emne, på engelsk.

31. januar – 3. februar, Bø.

7

9202

Theories of Culture. (7,5 stp)
Obligatorisk og kjerneemne, på engelsk.

16.-17. februar. Bø.

10

9202

Theories of Culture. (7,5 stp)
Obligatorisk og kjerneemne, på engelsk.

9.-10. mars. Bø.

12

 

Studentsamling.
Kandidat konferanse med vitskapeleg framlegg. På norsk og engelsk.

24.-25. mars.

13

9202

Theories of Culture. (7,5 stp)
Obligatorisk og kjerneemne, på engelsk.

30.-31. mars. Bø.

14

9222

Arts-based Research – Ecology, Education, Culture (5 stp).
Valfritt felles emne, PEDRES og kulturstudiar, på engelsk.

4.-8. april. Vestfold.

17

9206

Body-based practices (7,5 stp)
Valfritt emne, på engelsk og norsk.

26.-30. april, Notodden, og digitalt 19.-20. mai

 

Oppdatert 1. november 2021