Lars Frers

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-437D)
Min hovedkompetanse ligger i krysningsfeltet av forskningspraksis og teori, med særlig vekt på kvalitative metoder, forskningsetikk, vitenskapssosiologi og vitenskapsteori. Min hovedinteresse som forsker er å forstå, vise og kritisere hvordan våre omgivelser former måten vi interagerer med andre og hvordan sosial kontroll etableres og anfektes. Jeg er interessert i hvilken rolle romlig organisasjon, teknologi og materielle ting spiller i disse prosesser, men også hvordan opplevelser av fravær og det flyktige blir relevant. Mitt nyeste prosjekt handler om rollen av mislykke eller «failure» i forskning og profesjonell praksis. Jeg forsker også på gråsoner i forskningsprosessen, for å undersøke hvordan man kan opprettholde gode etiske relasjoner i alle deler av forskningsprosessen og i samarbeid med deltakere i forskningen.

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsområder

kvalitative og visuelle metoder; forskningsetikk; failure i profesjonell praksis; science & technology studies (STS); rom, materialitet og mobilitet; urban studies; kropp og livsmestring; fenomenologi og etnomethodologi; kulturarv; sosial kontroll og motstand

Forskningsprosjekter og nettverk

2015: medlem av forskningsutvalg på Høgskolen i Telemark

Fagfelle for: Theory, Culture & Society; Cultural Geographies; Qualitative Sociology; Space and Culture; Urban Studies; Current Sociology; Nature and Culture; Visual Studies; Transfers; Journal of Urban Cultural Studies; Österreichische Zeitschrift für Soziologie; Sosiologisk Tidsskrift; Ambiance; Kriminologisches Journal; FORMakademisk; Europa Regional; Nordisk kulturpolitisk tidsskrift; Norsk Pedagogisk Tidsskrift; Bebyggelsehistorisk tidskrift; og for Ashgate Publishers.

Veileder for ferdige PhD studenter: hovedveileder for Liv Lofthus (USN), Ana Koncul (USN) ; biveileder for: Ann Hege Lorvik Waterhouse (USN), Melissa A. Murphy (NMBU), Karin Hognestad (USN) og Marit Bøe (USN).

CV

Jeg studerte sosiologi ved Universität Kiel, Freie Universität Berlin og Indiana Unversity Bloomington (USA). Diplom (mastergrad) ved Freie Universität Berlin ble tildelt in 2002. Jeg fikk et stipendiatstilling ved Technische Universität Darmstadt i Tyskland og ble tildelt Dr. phil. graden i sosiologi i 2006. Etter avsluttet PhD jobbet jeg i ulike forsker- og prosjektstillinger ved Technische Universität Darmstadt, Universitetet i Oslo, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og ved Universität Hamburg og også som vaktmester. 2012 begynte jeg i fast stilling ved Høgskolen i Telemark, hvor jeg fikk opprykk til professor i 2014. 2014 og 2015 hadde jeg også stilling som professor for kvalitative metoder ved NTNUs Institutt for sosiologi og statsvitenskap, men sluttet i den stillingen for å unngå langdistansependling til familien. I 2019 ble jeg oppnevnt som utvalgsleder for PhD program i kulturstudier og valgt som styremedlem for USNs styre.

I 2020 fikk jeg tildet René-König-Lehrbuchpreis av den tyske sosiologforeningen (Deutsche Gesellschaft für Soziologie, DGS) for boka «Theoretische Positionen der Stadtsoziologie», sammen med Lars Meier og Silke Steets.

For en skikkelig cv, mer informasjon og lenker til nedlasting av publikasjoner sjekk ut min profil på ResearchGate. (Mitt nettside ved FU Berlin har ikke blitt oppdatert for en stund…)

Publikasjoner

Se enten forskerprofil på Cristin (norsk, inkl. foredrag) eller på Google Scholar.

Publikasjoner i Cristin