Stipendiater ved doktorgradsprogrammet i kulturstudier

Andrés ÁLVAREZ Castañeda

Tourism and Development in Post-Conflict Communities: Rabinal and Montecristo, Guatemala

 • Hovedveileder: Gudrun Helgadottir, USN
 • Medveileder: Ingeborg Nordbø, USN / Tim Wallace, North Carolina State University
 • Finansieringskilde: USN/SIU/Universidad del Valle de Guatemala

Silje BERGMAN

Opphavsrett i klasserommet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring for praksis

 • Hovedveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Mari Bastøe BERGÅKER

Tilhørighet og utdanning. Relasjon mellom elev og skole, og gjennomføring av videregående opplæring.

 • Hovedveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Kristian GARTHUS-NIEGEL

Time, Power and Integration in Norwegian Public Education

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Finansieringskilde: Norwegian Institute of Public Health, Department of Mental Health

Veronika Svensson GLITSCH

Fit in ready-to-wear clothing: towards a reduction of garment disposal.

 • Hovedveileder: Liv Merete Nielsen, USN/HiOA
 • Medveileder: Janne Beate Reitan, HiOA/Kirsti Bræin, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Geir GROTHEN

Møter i museet: kunst og publikum.

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Hans Dam Christensen, Københavns Universitet
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Jo GRØNLUND

The places of football in Soweto, South Africa

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Hans Hognestad, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Frode HALLANDVIK

Tindveilederens viten og kunnen. En undersøkelse av vegledning i tindefriluftslivet.

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Leif Inge Magnussen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Åsne Dahl HAUGSEVJE

Kulturnæringens motivasjon, ambisjon, retorikk og politikk

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Medveileder: Sigrid Røyseng, BI
 • Finanseringskilde: Telemarksforsking/Oslofjordfondet

Astrid Maria HEIMER

Å gripe form for å begripe form. Haptisk persepsjon og kroppslig formforståelse i tredimensjonal formteori.

 • Hovedveileder: Rolf Johansson, Uppsala University
 • Medveileder: Astrid Skjerven, HiOA
 • Finanseringskilde: Høyskolen i Oslo og Akershus

Andre HORGEN 

Sikkerhet i friluftslivet.

 • Hovedveileder: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Medveileder: Ellen Schrumpf, USN
 • Finanseringskilde: IFiF

Åsne HÅNDLYKKEN-LUZ

Cartographies of (in)visible cities: exploring imaginary, biopolitics and resistance in Rio de Janiero

 • Hovedveileder: Lars Frers, USN
 • Finanseringskilde: USN

Christian Tolstrup JENSEN

Motivating Megaevents: the Scandinavian Case

 • Hovedveileder: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Ana KONCUL

Construction of Limitations: Cultural Marginalization of Altered Embodiment

 • Hovedveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Medveileder: Lisa Blackman, Goldsmiths, University of London/Jenny Slatman, University of Mastricht
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)                                  

Ann Kristin LARSGAARD      

Sosialt entreprenørskaps bidrag til kvalitet I barnevernfaglig arbeid

 • Hovedveileder: Lars Hulgård, Roskilde Universitet
 • Medveileder: Vibeke Krane, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Åsve MURTNES

Friluftsliv i almenndannende perspektiv: fra plan til praksis

 • Hovedveileder: Kari Anne Jørgensen, USN
 • Medveileder: Ingunn Fjørtoft, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Guro NORDBY

Materialitet i industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur.

 • Hovedveileder: Inger Birkeland, USN
 • Medveileder: Camilla Ruud, Norges Museumsforbund (NMF)
 • Finanseringskilde: NIA

Kristian NYMARK

Norsk presse og svensk sensur 1814-1844

 • Hovedveileder: Kai Østberg, USN
 • Medveileder: Kjell Lars Berge, UiO
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Brynjar OLAFSSON

Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag

 • Hovedveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Medveileder: Kari Smith, NTNU
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Benjamin RYGH

Norskbygde fioliner fram til 1850. Konstruksjon, rekonstruksjon og revitalisering.

 • Hovedveileder: Tellef Kvifte, USN
 • Medveileder: Gjermund Kolltveit, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Anders RØINE

En utforskende studie av spilleteknikk og frasering i norsk slåttetradisjon med utgangspunkt i langeleiken.

 • Hovedveileder: Mats S Johansson, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Kjersti RØSVIK

Kjærlighet og omsorg i byråkratiets tid. En kvalitativ studie av omsorg og omsorgsarbeid.

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Finanseringskilde: USN

Karolina NIKIELSKA-SEKULA

Locating in-betweenness: Belonging, Translocational Positionality, and the Cultural Heritage of Drammenian Turks

 • Hovedveileder: Kjell Olsen, UiT
 • Medveileder: Mehmed Kaya, HiL
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)/INTEGRIM-Marie Curie Actions

Vibeke SJØVOLL

Design between play and skills-freedom, risk and failure in design education

 • Hovedveileder: Lars Frers, USN
 • Medveileder: 
 • Finanseringskilde: HiOA

Ingrid SMEDSTAD

Kulturminner - kulturarv. Bruk av kulturminner i et forvaltningsperspektiv

 • Hovedveileder: Terje Brattli, NTNU
 • Medveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Finanseringskilde: Riksantikvaren/USN

Anne Gry STURØD

Tourism and changed perceptions of nature and landscape in post-Soviet Kyrgyzstan.

 • Hovedveileder: Ingeborg Nordbø, USN
 • Medveileder: Inger Birkeland, USN/Hanne Svarstad, HiOA
 • Finanseringskilde: USN intern

Anette TORGERSEN

Kinetic Awareness som transformativ danse- og bevegelsesdidaktikk. Fra instrumentell til eksistensiell kropp.

 • Hovedveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Medveileder: Hilde Hiim, HiOA
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Eva Lill Fossli VASSEND

Identitet, relasjoner og seksualitet. Om det å være ung og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse.

 • Hovedveileder: Ketil Eide, USN
 • Medveileder: Anna Kittelsaa, NTNU
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Mathea WASVIK

Organizations facilitating work integration in a transforming welfare state: can their practice enlighten our understanding of social enterprises?

 • Hovedveileder: Hans A. Hauge, USN
 • Medveileder: Linda Lundegård Andersen, Universitet i Roskilde
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Ann-Hege Lorvik WATERHOUSE

Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner i barnehagen.

 • Hovedveileder: Kari Carlsen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Marius ØIEN

Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig. En kulturpsykologisk belysning av Navs rollemessige utfordringer. 

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Medveileder: Øyvind Eikrem, NTNU
 • Finanseringskilde: NAV