Christine Rendahl Stenersen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

 

CV

 Ph.d. stipendiat (-2023)

Institutt for pedagogikk

 

Ph.d.-prosjekt om skolekultur i politikk og praksis

 

2017 -  Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Tittel masteroppgave: Relevant jobb - ikke til enhver pris: En kvalitativ studie av sosiale nettverks rolle i jobbsøkningsprosessen for høyere utdannede

 

2009 -  Bachelor i kultur- og samfunnsfag

UiT Norges arktiske universitet

 

Publikasjoner

Mausethagen, S., Prøitz, T. S., Fekjær, S. B., Stenersen, C.R., & Finnanger, T. S. (2021). «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» - En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. [“One foot in both places had been wonderful” – A study of public sector Ph.D. in the field of education]. Oslo Metropolitan University Report.

Stenersen, C. R., & Prøitz, T. S. (2020). Just a Buzzword? The use of Concepts and Ideas in Educational Governance. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:https://doi.org/10.1080/00313831.2020.178815