CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools

Klasserom. foto

Hvor mye handlingsrom har ledere innen utdanning egentlig i kommuner og skoler, og hvordan har utviklingen vært de siste tjue årene?

Dette skal vi studere i Norge, Sverige og Tyskland fra 1990-tallet og frem til i dag.

Målet er å utvikle ny kunnskap om balansen mellom nasjonal og lokal styring, og hvilket handlingsrom utdanningsledere egentlig har. Med utdanningsledere mener vi toppledere, mellomledere i kommuner og rektor/virksomhetsledere og avdelings-/seksjonsledere i skole.

Mange interesser og hensyn

Utdanning er i dag preget av stor grad av kompleksitet og involverer et høyt antall elever, foreldre, lærere og ulike interessegrupper. Ledere må altså takle mange interesser og hensyn, i tillegg til forskjellige typer av nasjonal og lokal styring. Dette utsetter dem for påvirkning fra mange ulike grupper.

Ulike former for styring

I studien ser vi nærmere på nyere former for styring. Denne styringen er preget av høye forventninger til ledelseskompetanse og relasjonell kapasitet i forskjellige utdanningssystemer.

Utdanningssystemene vi skal studere er preget av:

  • desentralisering (Norge)
  • sentralisering (Tyskland)
  • resentralisering (Sverige).

I undersøkelsene våre kommer vi til å være særlig opptatt av ledernes handlingsfrihet i arbeid med vurdering, inkludering og pandemikrise i et langsiktig og et kortsiktig perspektiv.

CLASS-prosjektet

«Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools»
 
Kontakt:
Støtte: 

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 12 mill NOK for prosjektperioden 01.08.2021 – 31.07.2025 gjennom programmet «Forskerprosjekt for fornyelse.»
 

Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank
 

Samarbeidsprosjekt:
CLASS er et samarbeid mellom forskingsmiljøer ved USN og Stockholm universitet, Uppsala universitet og OsloMet.
 

Forskerne i prosjektet:

Professor Tine S. Prøitz, USN (prosjektleder)

Førsteamanuensis Wieland Wermke, Stockholms universitet (arbeidspakkeleder)

Professor Jorunn Spord Borgen, USN (arbeidspakkeleder)

Universitetslektor Sigrunn Tvedten, USN  

Professor Jens B. Grøgaard, USN

Universitetslektor Daniel Nordholm, Uppsala universitet

Professor, dr. Stefan Hopmann, Universitetet i Wien/USN

Professor Sølvi Mausethagen, OsloMet