Kathrine Bordevich

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2107)
Kathrine Bordevich er stipendiat på kulturstudiet og underviser i spesialpedagogikk, med hovedfokus på psykisk helse barn og unge, relasjoner i skolesamfunnet og barn og unges utfordringer med matematikk og sansetap. Kathrine har bakgrunn fra arbeid i PPT, som lærer og med arbeid med barn og voksene med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser. Hun har hovedfag i psykologi og jobber i dag innenfor videreutdanning, BA og Master i Spes.ped. Kathrine er leder for forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning" sammen med Inger Kjersti Lindvig og leder for forskningsprosjekt "På søken etter de gode praksisene - kompetanseløft i spesialpedagogikk". Ellers er hun forskningsmedarbeider i det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) og utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et Erasmus+ prosjekt med England og Danmark

Ansvarsområder

Kompetanse

2017- 2020 Phd. kurs; Kulturteori (USN), Narrative metoder i barne- og ungdomsforskning (NTNU), Kulturdidaktikk (USN), Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodolog (USN) og Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (HSN) 

2016 - 2022 Nordisk master i synspedagogikk og rehabilitering (Gøteborg Universitet og USN) 120 stp., kun masteroppgaven gjenstår.

2008 Makroøkonomi (Høgskolen i innlandet)  

2007 Cand. Polit. Psykologi, (NTNU) 120. stp.   

2002 Can. mag. Psykologi (med gr.fag Pedagogikk, Sosiologi), (NTNU) 260 stp.  

CV

2021- 2026 Leder for forskningsprosjektet "På søken etter de gode praksisene - kompetanseløft i spesialpedagogikk". Utgangspunktet er å belyse den spesialpedagogiske-kompetansen i regionene rundt USN, som hva "laget rundt" barn og unge i barnehagen og skolen syntes er utfordrende å stå i og hva de opplever fungerer av spesial pedagogisk praksis. Finansiert av midler fra USN Profesjon 2022.

2020 -)  Leder sammen med Inger Kjersti Lindvig - av den tverrfaglige forskergruppa "Oppvekst og utdanning". Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag, kulturfag og pedagogikk. 

2018 - 2020  Nestleder av den tverrfaglige forskergruppa "Oppvekst og utdanning". Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag, kulturfag og pedagogikk. 

2016 -)  Prosjektmedarbeider i "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA)  et 20-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om manglende gjennomføring i videregåendeskole som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE midler.

2017- 2020 Prosjektmedarbeider i utviklingsprosjektet "Marginalisation and Co-created Education" (MaCE) i samarbeid med England (Universiteter i Cumbria) og Danmark (VIA). Prosjektet er et Emasmus+ prosjekt. 

2021- 2023 Brukerrepresentant for FFO/Norges Døveforbund i Regionalt brukerråd i STATPED sørøst

2019 - 2023 Styremedlem i stiftelsen Eikholt, nasjonalt resusssenter for døvblinde, brukerrepresentant, Drammen

2018 - 2019 Mobilitetsterapeut for personer med svekket syn/blindhet (Gøteborg Universitet)

2006 - 2018 Psykologisk rådgiver i PPT Færder kommune

2008 - 2009 Karrieretesten, laget i samarbeid med en stipendiat på HIVE, på bestilling fra studieguiden.no (The aim was to help young people, associating the profession's interests and skills (Holland`s theories) to different personality traits (The Big Five) against a guidance of different occupational choices.

2006 - 2007 Miljøterapeut og persoling assistent til ei lita multifunksjonshemmet jente med MLD (en progrierende sykdom), Horten 

2000 Adjunkt med opprykk, Årvoll barne og ungdomsskole (fra 1. - 10. klasse), Oslo

1996 - 2006 Miljøterapeut, Kongeveien dagsenter, Horten. Dagsenter for 35 voksene mennesker med psykisk og fysisk utviklingsnedsettelser

1998 - 2005 Miljøterapeut, Basebamanningen, Horten. Omsorgsbolig for 20 voksene med lett psykisk utviklingsnedsettelse

Testkompetanse innen spesialpedagogiske arbeid; evne kartlegging (WISC, WAIS), hukommelse, atferd og konsentrasjons kartleggling (Våletesten, Brown, BREIF, SDQ, ASQ, VOT, ASEBA, CBCL, ADDES, 5-15, CVI), matematikkkartlegging (Adler, LOC, Ostad, Myhre, Alle teller, MIO, Tegne-regne-prøven, Lunde), lese og skrivekartlegging (STAS, Arbeidsprøven, Carlsten, God leseutvikling) og språkkartlegging (Språk 6-16, Språk 5-6, 20 spørsmål, TRAS, TROG, Alle med).

Publikasjoner