Forskergruppe for oppvekst og utdanning

oppvekst og utdanning logo

Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst gjennom en tverrfaglig innfallsvinkel. For å utvikle en helhetlig forståelse om individuelle og strukturelle perspektiver som påvirker barn og unges oppvekst og utdanning.


Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Forskningen har derfor et nært samarbeid med lokal og regional praksis, og disse deltar aktivt i forskningsgruppen og i forskningsprosessen. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Oppdrag og prosjekter blir som regel samarbeider på tvers av fagtradisjoner og inkluderer som oftes studenter med som medforskere. Gruppa arrangerer også egne metode og analysekurs for forskerne, master og BA studenter og praksisfeltet. 

Forskningsområder

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Ungdomskultur
 • Marginaliserte barn og ungdom
 • Barns og unges relasjoner i skolesamfunnet 
 • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervinsing
 • Skoleavbrudd og manglende gjennomføring av videregående skoler
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier) 

Møtedatoer  2021

 • 18. februar. 9.00-12.00
 • 21-23 april - skriveseminar Lien Fjellgard - mulig flyttes til mai/juni 
 • september (dato kommer)
 • november (dato kommer)

Planlagte fagdager 2021;

 • Analyseseminar oktober; Forskergruppas master og phd. studenter møter feltet

Podkast;

Fra to prosjekter som knyttet til DIKU og EU - MaCE og COSI.ed; Frafall i skolen; Hvorfor skjer det og hvordan hindre det?

Pågående forskningsprosjekter

Erasmus+  KA3 (Support for Policy Reform - Social Inclusion); Co-created Social Inclusion in Education (COSI.ed). Prosjektet er bygger på MaCE, med samarbeidspartnere fra Norge (USN), Spania, Polen, Portugal, Danmark (VIA), samt regionale partnere. Prosjektleder; Mette Bunting (IPED). 

Barnevernet arbeidsformer under Covid-19. Prosjektleder; Vibeke Krane (IHSV). 

Tiltak for ungdom utenfor arbeid og opplæring. Et utviklingsprosjekt mellom USN og Telemark og vestfold fylkeskommune. Prosjektleder; Eva Augestød Wikstøl (IPED).

Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE). Med samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge (N), University of Cumbria (UK) og VIA University College (DK). Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).  Les mer om MaCE her

Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA). Longitudinelt forskningsprosjekt over 20 år, i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Prosjektleder: Geir H. Moshuus (IKRS). Les mer om UngSA her.

Ung i Telemark, Vestfold og Buskerud - Ungdata undersøkelsen. Et regionalt basert paraplyprosjekt som består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. Prosjektleder: Elisabeth Gulløy (IHSV).

Coming of Age in Exile (CAGE). Et nordisk forskningsprosjekt (NordForsk) fra 2015 - 2019 utviklet fra nettverket; Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors og fra søster nettverket; Nordic Network for Research on Refugee Children Ansvarlig fra USN; Ketil Eide (IHSV). Les mer om CAGE her.

Åpen dør (2015-2018) - Grunnleggende ferdigheter (2018-2021).  Et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og USN med fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter i tre ulike videregående skoler. Ansvarlig følgeforskning; Åpen dør; Eva Augestad Wikstøl og for Grunnleggende ferdigheter; Åse Streitlien. Les mer her.

Kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark
Et samarbeidsprosjektet mellom USN og Sykehuset i Telemark. Hovedmålet å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektleder; Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer her. 

Developing a Ph.D. candidate team. Hvordan bli del av et fagmiljø? Enculturation, participation and inclusion in the disciplinary research community. Collaboration, mutual experience exchange and supervision. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

Youth Voices World Wide – Et etablert samarbeidsprosjekt gjennom Memorandum of Understanding mellom USN, SUZA (State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam) med et felles tema; ungdoms mangel på skolegjennomføring. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

Stipendiater

Ph.d. -prosjekt; Ungdoms fortelling om hjem, og om hjemmet i overgangen fra ungdomstid til voksenliv. Data innhentes fra UngSA. Stipendiat Trine Skjævestad Ask (IPED, Kultur).

Ph.d.-project: Deeper learning – How? Prosjektet er et aksjonsprosjekt lokalisert i Porsgrunn kommune hvor målet er å utvikle en modell for planlegging av dybdelæring. Modellen skal ha allmenn nytte for grunnutdanningen. Offentlg Ph.d. Kristin Støren (Porsgrunn kommune, PEDRES)

Ph.d -prosjekt: Vulnerable positions in the school society. Prosjektet studerer hvordan ungdom i sårbare posisjoners erfarer sosiale prosesser i skolesamfunnet. Data innhentes fra UngSA og MaCE. Stipendiat Kathrine Bordevich (IPED, kultur)

Ph.d.-project: Coming of Age in Exile (CAGE). Et NordForsk fra 2015 - 2019 utviklet fra nettverket; Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors og fra søster nettverket; Nordic Network for Research on Refugee Children. Data innhentes fra CAGE. Stipendiat Ryan Tamayo Europa (IHSV, Helse)

Ph.d.-project: Grunnleggende ferdigheter i videregående skole. Offentlig phd. Data innhentes fra grunnleggende ferdigheter. Offentlig Ph.d. Mona Berg Jensen (Telemark fylkeskommune, PEDRES).

Ph.d -prosjekt: Tilhørighet i Telemark. Data innhentes fra UngSA. Stipendiat Mari Bastøe Bergåker (IPED, kultur)

Ph.d -prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark. Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. Data innhentes fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene. Stipendiat Elisabeth Gulløy (IHSV, Helse)

Publikasjoner

Publikasjoner registrert i Cristin

 

 

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag ved institutt for pedagogikk (IPED), institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS) og Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (IFIK), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).  

Medlemmer av gruppa

IPED - USN

IHSV - USN

IKRS - USN

ISH - USN

IFIK - USN

Telemarksforskning

Korus Sør

Reginale, kommunale og andre partnere

Regionale samarbeidspartnere

Telemark og Vestfold fylkeskommune, Buskerrud fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Fylkesmannen i Buskerud, samt kommune samarbeid i tilhørende fylker.  

Nasjonalt nettverk

NOVA (OsloMet), UIO, Statistisk sentralbyrå, UiT, FAFO, Forum for studier Sør, Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene, Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning, Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør Afrika og USA.

Nært samarbeid

Forskergruppen har et nært samarbeid med forskergruppene på USN;

 Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker 

Health & Exercise - a Life Course Perspective (HELP)