Johan Lövgren

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3117)
Johan Lövgren underviser på grunnskolelærerutdanning og har hovedansvar for studiet PPUFHP - folkehøgskolepedagogikk. Han har publisert pedagogisk forskning og lærebøker på tema dannelse og sosial læringsteori. Johan er aktiv i nordiske og globale nettverk for folkehøgskoleforskning.

Ansvarsområder

 

Kompetanse

2018 Doktorgrad i pedagogikk med avhandlingen "The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools."

1997 Praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.

1992 Embetseksamen med forskerkurs i sosiologi fra Uppsala universitet

 

CV

Fra 2020 til dags dato førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Fra 2016 til 2018 Researcher (deltid) ved Avdelning för vuxnas lärande på Linköpings universitet.

Fra 2015 til 2019 Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor i pedagogikk (deltid) ved MF Norwegian School of Theology.

Fra 2012 til 2021 ansatt av folkehøgskolene sentralt for arbeid med pedagogisk utdanning, forskning og publisering.

Fra 1999 til 2021 lærer ved Grenland folkehøgskole.

Fra 2003 til 2006 lærer (50%) ved Croftholmen videregående skole.

1997-1999 Lærer på ungdomsskole og videregående skole.

Publikasjoner

Publikasjoner (fagfellevurdert)

2023 Hovedredaktør for boken: The Nordic folk high school teacher: Identity, Work and Education

Main author for the chapters:

  • Chapter 1 “Introduction to the Nordic folk high school Teacher”
  • Chapter 4 “The need-supportive folk high school teacher: Autonomy, competence and relatedness” with Hedda Berntsen and Arve Amsrud
  • Chapter 7 “Meta-analysis of concepts and findings: The identity of the Nordic folk high school teacher” with Odd Haddal
  • Chapter 13 “Meta-analysis of concepts and findings: The work of the Nordic folk high school teacher” with Odd Haddal
  • Chapter 17 “Can a university-based teachers’ education incorporate folk high schools’ identity and practice?” with Arve Amsrud
  • Chapter 19 “Meta-analysis of concepts and findings: The education of the Nordic folk high school teacher.” with Odd Haddal
  • Chapter 20 “Authors’ reflective dialogue on the theme of education.”

2023 Bok: New Challenges, New Learning, New Possibilities: Proceedings from the 9th Nordic Conference on Adult Learning and Education (to be published 2023)

2023 Bokkapittel “Identity development in higher education: teacher's training informed by folk high school pedagogy” in Helskog, G. & Weiss N. M. Reflective practice research in higher education pedagogies.

2022 Artikkel "From nation building to global citizenship: Human rights education at the Nordic folk high schools" i Human Rights Education Review.

2019 Bok «Forskning om Nordisk folkhögskola: En översikt 1998-2018 med sammanfattningar» utgitt på Linköping University Electronic Press.

2018 Artikkel «Community, Self and the Other: Learning processes in Norwegian folk high schools» i Scandinavian Journal of Educational Research.

2017 Doktorsavhandling «The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools.»

2017 Artikkel "A short introduction to research on the Nordic folk high schools" i Nordic Studies in Education.

2016 Artikkel «Secular youth and religious practice: candle lightening in Norwegian folk high schools» i British Journal of Religious Education.

2015 Artikkel «Norwegian folk high schools redefine their role as value-based institutions» i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.

2014 Artikkel «Norsk kristen folkehøgskole som verdiformidler: tre prosjekt på folkehøgskolenes verdigrunnlag» i Prismet.

Prosjekt og nettverk

Chairman i Network for Research on the Nordic Folk high schools

  • Prosjektet som ledet fram til publiseringen av The Nordic folk high school teacher i 2023
  • Planerer å søke forskningsmidler til en felles nordisk studie (se vedlegg 2)

Chairman i Global Network for Folk high school Research som bla. samarbeid med Ukrainian Bildung Network om oversettelser og seminarer

Redaktør for bokserien Folk high school research på LIT Verlag

Ansatt som fast skribent på EPALE (Elecronic Platform for Adult Learning in Europe)

Lærebøker og forskningsformidling

2020 Bok «Learning together» utgitt av Folkehøjskolernes Foreningen Danmark.

2018 Lærebok «Ungdom, kultur, tro: Aksjonsforskning i norsk folkehøgskole» utgitt av folkehøgskolekontoret.

2014 Lærebok «Tro i praksis. Respekt, fellesskap, læring» på IKO forlag.