Catherine Anne Nicole Lorentzen

Catherine Anne Nicole Lorentzen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-59)

Ansvarsområder

- Emneansvar, undervisning og veiledning, hovedsakelig på Master i Samfunn og helse, bl.a. 

  • Hovedemneansvarlig for emnet Masteroppgaven (MSH-OPP4400)
  • Veiledning på masteroppgaven, både kvalitative og kvantitative metodetilnærminge

- Hovedansvarlig for kurs/veiledning rettet mot kommunale folkehelseaktører i evaluering av folkehelsearbeid

- Samarbeid med ulike eksterne aktører (bl.a. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Korus Sør, NOVA/OsloMet) knyttet til Ungdataundersøkelsen, Ungdata+ -undersøkelsen (longitudinell studie blant barn og unge om fritid og livskvalitet) og Folkehelseundersøkelsen blant voksne i Vestfold og Telemark

- Forskning på innvandrerkvinners bruk av natur - preferanser, barrierer og opplevde gevinster

- Forskning på ungdoms psykiske helse i et sosio-økologisk ressursperspektiv (Basert på data fra Ungdata-undersøkelsen) 

- Meta-analytisk forskning knyttet til individuelle faktorers betydning for arbeidsrelatert helse

 

- Medlem i PhD-utvalget for doktorgradsprogrammet Personorientert helsearbeid 

 

- Medlem av forskningsgruppen HENÆR

- Medlem av forskningsgruppen Oppvekst og utdanning

 

Kompetanse

  • Har jobbet med fagområdene: fysisk aktivitet og helse, hvordan motivere til og legge til rette for fysisk aktivitet, folkehelsearbeid i lokalsamfunn, friluftsliv/natur og innvandrere, generell mestringstro blant ungdom, prosess- og effektevaluering.
  • Erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk.

Publikasjoner i Cristin