Catherine Anne Nicole Lorentzen

Catherine Anne Nicole Lorentzen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-59)

Ansvarsområder

- Undervisning og veiledning på Master i helsefremmende arbeid/Master i Samfunn og helse

  • Emneansvarlig for emnet Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode
  • Ansvarlig for kurset Evaluering av folkehelsearbeid
  • Veiledning på masteroppgaven, både kvalitative og kvantitative metodetilnærminger

- Veiledning av Phd-student

- Samarbeid med ulike eksterne aktører knyttet til Ungdataundersøkelsen 2021 i Vestfold og Telemark fylke og gamle Buskerud fylke

- Forskningsarbeid knyttet til innvandrerkvinners bruk av nærnaturområder, preferanser, barrierer og opplevde gevinster

 

- Medlem av forskningsgruppen HENÆR

- Medlem av forskningsgruppen Oppvekst og utdanning

 

Kompetanse

  • Har jobbet med fagområdene: fysisk aktivitet og helse, hvordan motivere til og legge til rette for fysisk aktivitet, folkehelsearbeid i lokalsamfunn, friluftsliv/natur og innvandrere, prosess- og effektevaluering.
  • Erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk.

CV

Publikasjoner i Cristin