Christian Møller-Skau

Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (B-271A)
Jeg er utdannet vernepleier og har en master i Samfunn og helse - Helsefremmende arbeid. Siden 2004 har jeg arbeidet både ved sykehjem, rus-omsorg. bolig for mennesker med psykisk utviklingshemning, i privat omsorg og i kommunal bolig forvaltning.

Ansvarsområder

 • Stipendiat : Leisure time and well-being among children with disabilities
 • Prosjektmedarbeider: Tilgjengelighetsstudien
 • Prosjektmedarbeider: Ungdata Pluss
 • Prosjektmedarbeider: KulMoSa
  • Internasjonal veilederteam
 • Prosjektleder: VR-Briller i møte med vold- og aggresjon
 • Medlem i forskningsgruppene:
  • Funksjonshemming og inkludering
  • Oppvekst og utdanning
  • HENÆR

 

 

 

 

 

Kompetanse

Utdanning

 • Bachelor i Vernepleie 2004 - 2007 ved Høgskolen i Telemark
 • Administrasjon og ledelse 2019 - 2023 ved Høgskolen i Innlandet
 • Master i Samfunn og helse 2020 - 2022 ved USN
  • Helsefremmende arbeid 
  • Utveksling ved Universitet i Malta
   • 5 ETC Place, Health and Disability
   • 5 ETC Explored the lived experience of ilness
   • 5 ETC Health, Knowledge and Pratice

CV

Se linkedin CV

2024 - d.d Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat

2023 - 2024 Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslektor og programansvarlig

2021 - 2022 Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslærer

2020 - 2021 Skien Kommune

Smittesporer og koronatelefon operatør ved behov.

2019 - 2020 Porsgrunn Kommune

Avdelingsleder for to enheter i Miljøarbeidertjenesten.

2016  2019 Aleris Ungplan & BOI Sør / Stendi

Avdelingsleder for ulike avdelinger for mennesker med utviklingshemning etter oppdrag fra ulike kommuner.  Faglig ansvarlig for kap. 9 vedtak og oppfølgning av pårørende.

Leder for Ledsagertjenester fra 1 november 2018 med personal ansvar for 6 årsverk. 

2013 - 2016 Aleris Ungplan & BOI region Sør Skien

Miljøterapeut og TIA koordinator i Aleris Sør

2010 - 2013 Porsgrunn Kommune

Prosjektleder "På vei til egen boligkarriere"

2008 - 2010 Porsgrunn Kommune - Psykisk- helsetjeneste og rusomsorg

Prosjektleder / vernepleier

2007 - 2008 Skien Kommune - Haugsåsen - bo og kultursenter

Vernepleier

2007- 2007 Sykehuset Telemark – UPS og akuttpsykiatrisk avd

Miljøterapeut / Vernepleier

Arbeidet som vikar ved 19a/b og UPS, samt vikar i nattvaktstilling 66% fra august til desember.

2005 - 2007 Skien Kommune – Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeider

Publikasjoner i Cristin