Sesilie Smørholm

Sesilie Smørholm

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (17001)
Jeg er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, med mastergrad i sosialantropologi (NTNU) og doktorgrad innen tverrfaglig barneforskning (NTNU). Jeg har gjort langvarige etnografiske feltarbeid i Zambia, med et overordnet fokus på hverdagslivet til barn og deres omsorgpersoner i en fattig bydel i Lusaka. Mer spesifikt fokuserer jeg på lokale forståelser av barndom, inkludert barns helse og utvikling, så vel som foreldre og barns uttrykk for sorg. Mine interessefelter inkluderer forskningsmetoder i antropologi og barneforskning.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Barndom og omorg i et flerkulturellt perspektiv
  • Barns lek og utvikling i et flerkulturelt perspektiv
  • Barndomsantropologi
  • Psykologisk antropologi
  • Overgangsritualer 
  • Etnografisk forskningsmetode

Publikasjoner i Cristin