Forskning på menneskerettigheter og mangfold (Human rights and diversities research group)

Human Rights - illustrasjonsbilde-hender med lapp og tekst.

Vi driver tverrfaglig forskning på samspillet mellom menneskerettigheter og mangfold.

Målet vårt er å fremme forskning knyttet til menneskerettigheter og mangfold teoretisk og med tanke på yrkesutøving. 

Se kommende kaffesamtaler om menneskerettigheter og mangfold
(En serie med «kaffesamtaler» smaksatt med gode diskusjoner om teorier og nye utfordringer i skjæringspunktene mellom kultur og menneskerettigheter.)

Vi tar opp spørsmål knyttet til spørsmål om universalitet/situasjonsbestemthet når det gjelder menneskerettigheter, profesjonsetikk, internasjonale menneskerettigheter, historie og menneskerettigheter i yrkesutøvingen.

Forskningen undersøker menneskerettighetene i sitt mangefasetterte teoretiske grunnlag og praktiske anvendelser i mangfoldige og flerkulturelle sammenhenger.

Herunder tar vi opp spørsmål knyttet til:

 • Menneskeverd og «mennesket» i menneskerettighetene

 • Kritiske, kulturelle, juridiske og religiøse perspektiver på menneskerettigheter

 • Internasjonale menneskerettigheter og artikulasjonene mellom kritiske epistemologier og juridisk resonnement

 • Internasjonale menneskerettigheter og makt

 • Post-konfliktsituasjoner og overgangsrettferdighet/transitional justice

 • Migrasjon

 • Miljøspørsmål og bærekraftig utvikling

Forskningsgruppen tar også for seg undervisning i menneskerettigheter på ulike nivåer og ulike sammenhenger, inkludert menneskerettigheter i yrkesutøving og profesjonsetikk.

Forskningsgruppen har som mål å konsolidere og utvikle eksisterende spisskompetanse på tvers av fakulteter.

Det gjør vi for å støtte enkeltforskere og utvikle forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, også med sikte på å inkludere mastergradsstudenter i relevante småskala forskningsprosjekter. 

Forskningsmetoder og fagfelt

Vi driver tverrfaglig og transfaglig forskning.

Bakgrunnen til forskerne våre inkluderer blant annet jus, statsvitenskap, filosofi, religion, kulturstudier, utdanning, internasjonale relasjoner, samfunnsgeografi og sosiologi, med utgangspunkt i kritiske, poststrukturelle, fortolkende og hermeneutiske tradisjoner.

Nasjonale og internasjonale partnere

 • Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Peradeniya, Sri Lanka

 • Unisinos universitet, Brasil

 • Forskningsgruppen Migrasjon og diaspora, Universitetet i Helsinki

 • Universitetet i Duhok, Irak

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle utviklingsprosjekter

Bli med oss på en serie med kaffesamtaler

Forskningsgruppen Menneskerettigheter og mangfold og masterprogrammet i menneskerettigheter og multikulturalisme inviterer deg til en serie med «kaffesamtaler» smaksatt med gode diskusjoner om teorier og nye utfordringer i skjæringspunktene mellom kultur og menneskerettigheter.
 

Kaffesamtalene våre er ment å være uformelle sammenkomster som ønsker å diskutere og debattere relevante begreper og tendenser på områdene kultur og menneskerettigheter. Møtene våre vil bli holdt på engelsk.

Gruppemedlemmer

Ph.d.-stipendiater:

Eksterne:

 • Nadia Olonkin (Independent researcher)
 • Lubna Makhoul (PhD candidate, INN)