Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5403)
Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk. Lidenskapelig opptatt av god undervisning. Faglig interessert og engasjert i rasisme/antirasistisk undervisning, interseksjonalitet, urfolksperspektiv, global sosial rettferdighet, og dekolonial teori, pedagogikk og forskning.

Ansvarsområder

 • Dembra - demokratisk kompetanse mot antisemittisme og rasisme
 • Kompetanse for kvalitet, Samfunnsfag. Etterutdanning i samfunnsfag for lærere (5-10)
 • Undervisning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk i grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7
 • Interkulturell kompetanse, fordypning i barnehagelærerutdanning
 • Veiledning av masterstudenter i samfunnsfag på lærerutdanningene

Kompetanse

Interesseområder

 • Rasisme, interseksjonalitet og antirasistisk undervisning
 • Urfolksmetodologi og urfolksperspektiv
 • Samisk historie og kultur
 • Post- og dekoloniale perspektiv i utdanning, pedagogikk og forskning
 • Global sosial rettferdighet
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold i undervisning og skole

CV

Erfaring

 • Førsteamanuensis i samfunnsfag, USN, 2021 -
 • Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk, USN, 2017-2020
 • Universitetslektor i samfunnsfag, HiT/HBV/HSN/USN 2011-2017: Undervisning på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger; Undervisning på internasjonal lærerutdanning (ITEPS); Nettundervisning; Videreutdanning for barnehage- og grunnskolelærere; Veiledning i prosjektet "Kompetanse for mangfold" (UDIR, 2016); Veiledning av studenter i praksis; Utvikling av lærerutdanningsprogram, fag og emner (BLU, GLU); Ansvarlig for Dembra (demokratisk beredskap mot antisemittisme og rasisme) ved USN
 • Medarbeider Nysgjerrigper, Norges Forskningsråd 2011
 • Vikarlærer i skolens trinn 1-13, diverse skoler, 2006 - 2011
 • Journalist i Kaleidoskopet forlag 2003 - 2006

Utdanning

 • NAFOL, nasjonal forskerskole for lærerutdanning, 2018-2021
 • Ph.D. kurs "Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsutdanninger", NTNU, 2019
 • Ph.D. kurs "Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies", UiT, 2017
 • Ph.D. kurs "International education", Hioa, 2017
 • Ph.D. kurs "Pedagogiske ressurser og læreprosesser", HSN, 2016
 • Ph.D. kurs "Democratic citizenship", UiB, 2016
 • Ph.D. kurs "Sustainability and the Good Life", SUM/UiO, 2012
 • Høyskolepedagogikk, HiT, 2011-2012
 • Master of Culture, Environment and Sustainability, SUM/UiO, 2010
 • Studier i Pondicherry, India. Samfunn, religion og pluralitet, 2007
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag (Historie, idehistorie, kulturfag), UiO, 2007
 • Studier i Leon, Nicaragua. Sosialantropologi og spansk, 2005

Publikasjoner