Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5403)
Kristin Gregers Eriksen underviser i samfunnsfag i barnehage (BLU)- og lærerutdanning (GLU). Hennes faglige interesser og publikasjoner er innenfor antirasistisk og demokratisk undervisning, samiske- og urfolksperspektiv i utdanning, dekolonial teori, utdanning for bærekraftig utvikling, og kontroversielle og emosjonelle tema i skolen. Eriksen er forfatter av flere lærebøker og læremidler i samfunnsvitenskapelige fag og tema for både grunnskole og høyere utdanning.

Ansvarsområder

 • Leder av SAMD forskningsgruppe
 • Nettverksansvarlig for NERA nettverk 25, Critical Race, Racism and Whiteness in Education
 • Prosjektleder Dembra i lærerutdanning (Demokratisk kompetanse mot antisemittisme og rasisme)
 • Undervisning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk i grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7
 • Undervisning i Interkulturell kompetanse, fordypning i barnehagelærerutdanning
 • Veiledning av masterstudenter

Kompetanse

Interesse- og undervisningsområder

 • Rasisme, interseksjonalitet og antirasistisk undervisning
 • Urfolksmetodologi og urfolksperspektiv
 • Samisk historie og kultur
 • Dekoloniale perspektiv i utdanning, pedagogikk og forskning
 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Global sosial rettferdighet
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold i undervisning og skole

Publikasjoner i Cristin