Sonia Munoz Llort

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden ()

Ansvarsområder

- Medansvarlig for ISPED101 og 102

- Emneansvarlig for ISPED302

Kompetanse

Spesialpedagogikk spesialisert innen rehabilitering og habilitering

Tilrettelegging og universell utforming

Karriereveiledning for funksjonshemmede

Funksjonshemming pedagogikk


 

CV

https://www.linkedin.com/in/sonia-mu%C3%B1oz-llort-a7768526/

Publikasjoner i Cristin