Anne-Kristine Knudsen Bjørndalen

Anne-Kristine Knudsen Bjørndalen

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen