Oddvar Hollup

Professor Emeritis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-26)

Ansvarsområder

Master in Human Rights and Multiculturalism.  Undervisning og veiledning.

Emneansvar MHRMC 700 Epistemologies, Research methods and interdisciplinary research in Human Rights.

Årsstudium i Internasjonal forståelse og samarbeid. Studieprogram ansvarlig. 

Undervisning innenfor emner som internasjonale relasjoner, globalisering, kulturelt mangfold og integrasjon.

Forskningsgruppe leder for KMUP (Kjønn og Mangfold i utdannings- og profesjonsstudier)

Kompetanse

Pågående forskningsprosjekter:

* Hva forklarer menns inntreden i Vernepleieryrket, deres tjenesteområder og rekruttering til utdanning og yrke. Fou-samarbeid mellom HSN og UiA.  Deltakere: Prof. Oddvar Hollup (prosjektleder)- HSN (IKRS), Høgskolelektor Fred T. Henriksen- HSN (IHS) og Dosent Carl C. Bachke (UIA).

* Sosiale og kulturelle konstruksjoner av sykepleieryrket i et internasjonalt perspektiv (Mauritius, India).

* Betydningen av sosial klasse og kjønn for rekruttering til profesjonsutdanning og yrke innen helse, sosial og oppvekst.

Publikasjoner

Hollup, O. The impact of Land Reforms, rural images and Nationalist ideology on Estate Tamils. In T. Bartholomeusz & C.R. de Silva (eds.,) (1998) Buddhist Fundamentalism and Minority Identities in Sri Lanka. New York: State University of New York Press.

Hollup, O.  Structural and sociocultural constraints for user-group participation in small-scale fisheries management in Mauritius. Marine Policy, 24:407-421, (2000).

Hollup, O. The Impact of gender, culture and sexuality in Mauritian nursing. International Journal of Nursing Studies, vol. 51 (5), 2014.

Hollup, O., Henriksen, F., & Bachke, C. (2017) Hva kjennetegner menn og deres inntreden i vernepleieryrket? -en studie av menns motivasjon og veier inn i utdanning og yrke.  Fontene Forskning 1/2017, årg. 10, s. 29-42.