Vibeke Krane

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15003)
Vibeke Krane er førsteamanuensis i faggruppen psykisk helse og rus. Hun har en Phd fra universitetet i Bergen hvor hun utforsket lærer-elevrelasjoner, elevers psykiske helse og frafall i videregående skole. Vibeke er klinisk sosionom og har lang erfaring som terapeut og veileder for ungdom og deres familier innen psykisk helse- og barnevern. Hennes forskningsinteresser er ungdoms psykiske helse og livsvilkår, sosial inklusjon og relasjoner i skolen, barnevern, utvikling av psykiske helsetjenester for ungdom, og samarbeidsbasert forskning og samskaping med ungdom. Vibeke underviser bl.a. på bachelor i barnevern, ulike videreutdanninger, master i Samfunn og Helse og phd emne.