Kathrine Bordevich

Kathrine Bordevich

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3179)
Kathrine Bordevich er stipendiat på kulturstudiet og underviser i spesialpedagogikk, med hovedfokus på inkludering og psykisk helse hos barn og unge og deres relasjoner i skolesamfunnet i tillegg til barn og unges utfordringer med matematikk og sansetap. Kathrine har lang bakgrunn som psykologisk rådgiver i PPT, og har også jobbet som lærer og med arbeid med barn og voksene med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser. Hun har hovedfag i psykologi og jobber i dag innenfor mastefag i spesialpedagogikk og GLU, videreutdanningen, BA i GLU eller spesialpedagogikk. Kathrine er leder for forskningsprosjektet "På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk" (PraksIS) og forskningsmedarbeider i det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) og utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et stort Erasmus+ prosjekt med England og Danmark. Hun har også vært leder for forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning" sammen med Inger Kjersti Lindvig frem til mai 2022.

Ansvarsområder

  • Leder forskningsprosjeketet "På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk" (PraksIS)
  • Emneansvar og/eller underviser i emner på BA, GLU, Master og vidreutdanning i fag knyttet til spesialpedagogikk 
  • Jobber aktivt i regionens kompetanseløft i spesial pedagogikk og inkluderende arbeid
  • Veileder for BA og masterstudenter i Spes.Ped og GLU

Kompetanse

2017- 2022 Phd. kurs; Kulturteori (USN), Narrative metoder i barne- og ungdomsforskning (NTNU), Kulturdidaktikk (USN), Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodolog (USN) og Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (HSN) 

2016 - 2019 Nordisk master i synspedagogikk og rehabilitering (Gøteborg Universitet og USN), kun masteroppgaven som ikke ble gjennomført.

2008 Makroøkonomi (Høgskolen i innlandet)  

2007 Cand. Polit. Psykologi, (NTNU) 120. stp.   

2002 Can. Mag. Psykologi (med gr.fag Pedagogikk, Sosiologi), (NTNU) 260 stp.  

CV

2021- 2026 Leder for forskningsprosjektet "På søken etter de gode praksisene - kompetanseløft i spesialpedagogikk" (PraksIS).  Finansiert av midler fra USN Profesjon 2022.

2020 - 2022 Leder sammen med Inger Kjersti Lindvig - av den tverrfaglige forskergruppa "Oppvekst og utdanning". Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag, kulturfag og pedagogikk. 

2018 - 2020  Nestleder av den tverrfaglige forskergruppa "Oppvekst og utdanning" under Mette Bunting. Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag, kulturfag og pedagogikk. 

2016 -)  Prosjektmedarbeider i "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) et 20-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om manglende gjennomføring i videregåendeskole som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE midler.

2017- 2020 Prosjektmedarbeider i utviklingsprosjektet "Marginalisation and Co-created Education" (MaCE) i samarbeid med England (Universiteter i Cumbria) og Danmark (VIA). Prosjektet er et Emasmus+ prosjekt. 

2019 - 2027 Styremedlem i stiftelsen Eikholt, nasjonalt resusssenter for døvblinde, brukerrepresentant, Drammen

2021- 2022 Brukerrepresentant for FFO/Norges Døveforbund i Regionalt brukerråd i STATPED sørøst

2018 - 2019 Mobilitetsterapeut for personer med svekket syn/blindhet (Gøteborg Universitet)

2006 - 2018 Psykologisk rådgiver i PPT Færder kommune

2008 - 2009 Karrieretesten, laget i samarbeid med en stipendiat på HIVE, på bestilling fra studieguiden.no (The aim was to help young people, associating the profession's interests and skills (Holland`s theories) to different personality traits (The Big Five) against a guidance of different occupational choices.

2006 - 2007 Miljøterapeut og persoling assistent til ei lita jente med MLD (en progrierende sykdom), Horten 

2000 Adjunkt med opprykk, Årvoll barne og ungdomsskole (fra 1. - 10. klasse), Oslo

1996 - 2006 Miljøterapeut, Kongeveien dagsenter, Horten. Dagsenter for 35 voksene mennesker med omfattende psykisk og fysisk utviklingsnedsettelser

1998 - 2005 Miljøterapeut, Basebamanningen, Horten. Omsorgsbolig for 20 voksene med lettere psykiske utviklingsnedsettelser

Testkompetanse innen spesialpedagogiske arbeid; evne kartlegging (WISC, WAIS), hukommelse, atferd og konsentrasjons kartleggling (Våletesten, Brown, BREIF, SDQ, ASQ, VOT, ASEBA, CBCL, ADDES, 5-15, CVI), matematikkkartlegging (Adler, LOC, Ostad, Myhre, Alle teller, MIO, Tegne-regne-prøven, Lunde), lese og skrivekartlegging (STAS, Arbeidsprøven, Carlsten, God leseutvikling) og språkkartlegging (Språk 6-16, Språk 5-6, 20 spørsmål, TRAS, TROG, Alle med).

Publikasjoner i Cristin