Hege Dolven Einarsen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3120)

Ansvarsområder

 Prosjektleder for Desentralisert ordning, team EVU - Etter og Videreutdanning VGS