Klaudia Pietran

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3123)

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Undervisning i Pedagogikk, Profesjons utdanning, Didaktikk, Sosial kommunikasjon
 • Veiledning masterstudenter
 • Deltakelse i 43 konferanser, paper-presentasjon på 42 konferanser
 • Organisering av 9 konferanser

Prosjekter:

​2012 – 2013 «Skolens endringer – endringer i skolen» University of Zielona Góra
2011 – 2012 «Trygg og vennlig skole» University of Lodz
2011              Deltakelse i programmet «Lifelong Learning Programme Erasmus Bilateral Agreement», 
                       University of Leipzig (Tyskland)
2010              Deltakelse i programmet «Lifelong Learning Programme/Erasmus, Teaching Staff Mobility»,
                       University of Hradec Kralove (Tsjekkia)
2009 – 2010 «Senter for å fremme innovasjon i utdanning» University of Lodz
2008 – 2009 «Moderne utfordringer i utdanningen» University of Tomsk (Russland)
2006 – 2007 «Sosial kommunikasjon i utdanning» Jagiellonian University, Institute of Scientific 
                       Research in Warszawa, Pedagogical Academy in Krakow, Casimir the Great University, 
                       University of Szczecin, University of Opole, University of Bialystok
2004 - 2005  «Lærere og foreldre. På jakt etter nye betydninger og tolkning av samarbeidet»   
                       Pedagogical Academy in Krakow
2004 – 2006 «Lærens profesjonell oppførsel og deres determinanter» University of Zielona Góra
2001 – 2003 «Lærens bevissthet og selvbevissthet og profesjonelle oppførsel» University of 
                       Zielona Góra
1998 – 2000 «Lærerens faglige kompetanse. Tilstand, behov, forventninger» University of Zielona 
                       Góra


CV

2019              d.d. Prosjektmedarbeider i forskergruppen «Oppvekst og Utdanning»

2018              d.d. Prosjektmedarbeider i «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)»

2018              Førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2017 – 2018  Prosjektmedarbeider i «Lærens muntlig profesjonsutrykk»

2017              Sertifisert veileder i ICDP, minoritetsversjon

2007 – 2014  Dosent i pedagogikk, Humanistisk Høyskole i Leszno (Polen)

2006 – 2019  Førsteamanuensis i pedagogikk, Universitet i Zielona Góra (Polen)

2006              PhD i pedagogikk, Universitet i Zielona Góra (Polen)

1998 – 2006  Høyskolelektor, Universitet i Zielona Góra (Polen)

1997               Bliss kurset

1996 – 1998  Lærer i barnehage, Zielona Góra (Polen)

1996              Master i pedagogikk, Pedagogisk Høyskole i Zielona Góra (Polen)

Publikasjoner

 • Doktoravhandling:
 • Pietran, K. (2006). Obraz publicznej szkoły podstawowej po reformie 1999 roku. Uniwersytet i Zielona Góra.
 • Mastergradavhandling:
 • Pietran, K. (1996). Aspiracje edukacyjno-zawodowe wychowankow domu dziecka na przykladzie Domu Dziecka w Barlinku. Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbinskiego w Zielonej Gorze.
 • Monografi:
 • Pietran, K. (2007). Szkoła wobec zmian (1999 - 2003). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Bøk med redaktør:
 • Nowosad, I. & Pietran, K. & Szymański, M. J. (Red.). (2016). Szkoła. Konflikt podmiotów? Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Ferenz, K. & Pietran, K. & Banach, I. (Red.). (2011). Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne: obszary pracy współczesnej szkoły. Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls".
 • Nęcki, Z. & Pietran, K. & Uździcki, R. (Red.). (2009). Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. & Drzewowski, M. & Maliszewski, W. J. (Red.). (2009). Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Kapitler i monografier, lærebøker, skript, konferansepublikasjoner i bokutgivelse:
 • Pietran, K. & Blaszczyk, M. Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski. W. J. Maliszewski (Red.), Dimensions of institutional communicative (s. 152-169).Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek Torun 2019 (ISBN 9788381802406).
 • Pietran, K. (2016). Sytuacja trudne w szkole w doświadczeniach nauczycieli. I. Nowosad & K. Pietran & M.J. Szymański (Red.), Szkoła. Konflikt podmiotów? (s. 55-71). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2014). Praktyki pedagogiczne - obszary zaniedbane i mozliwości doskonalenia. J. Piekarski & E. Cyrańska & B. Adamczyk (Red.), Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja (s. 123-141). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pietran, K. (2014). Rola rodziców w polskiej szkole w kontekście strategii oświatowych wybranych państw europejskich. E. Bochno & I. Nowosad & M. J. Szymański (Red.) Codzienność szkoły. Uczeń (s. 87-102). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Pietran, K. (2011). Przygotowanie współczesnej szkoły do kształcenia na odległość. K. Ferenz &, K. Pietran & I. Rudek (Red.) Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne: obszary pracy współczesnej szkoły (53-62). Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls".
 • Pietran, K. (2011). Szkoła wyższa. Trudności w rozwoju naukowym młodej kadry. G. Miłkowska & M. Furmanek (Red.) Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) (s. 133-142). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. (2010). Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w perspektywie interakcji z rodzicami. A.  Karpińska (Red.) Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym (s. 236-246). Białystok: Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie.
 • Pietran, K. (2010). Priorytet jakości w szkolnictwie wyższym a problemy rozwoju młodej kadry naukowej. E. Kobyłecka & I. Nowosad & M.J. Szymański (Red.) Edukacja. Jakość czy równość? (s. 308-325). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2010). Szkoła podstawowa w systemie oświaty. T. Pilch (Red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: Suplement : A-Ż (s. 489-496). Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak".
 • Pietran, K. (2010). Trudności w pracy młodego nauczyciela. J. Szempruch& M. Blachnik-Gęsiarz (Red.) Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela (s. 221-230). Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • Pietran, K. (2009). Expectations Towards Web-Based Distance Education Teachers. E. Smyrnova-Trybulska (Red.) Theoretical and Pracitcal Aspects of Distance Learning (s. 211-224). Cieszyn: Univeristy of Silesia in Katowice.
 • Pietran, K. (2009). Nauczyciele wobec reform oświatowych. K. Ferenz, S. Walasek (Red.) Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej (s. 35-44). Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT.
 • Pietran, K. (2009). Podstawa programowa jako narzędzie zmiany szkoły podstawowej. W.J. Maliszewski & I. Nowosad & R. Uździcki (Red.) Szkoła w zmianie: zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych (87-97). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2009). Pomiar jakości pracy szkoły w opinii nauczycieli. K. Pietran & M. Drzewowski & W.J. Maliszewski (Red.) Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole (s. 96-105). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2009). Szkoła wobec międzynarodowych tendencji edukacyjnych w perspektywie K. Pietran & M. Drzewowski & W.J. Maliszewski (Red.) Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole (s. 16-28). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2009). Trudności komunikacyjne w relacjach nauczyciel – rodzic. Z. Nęcki & K. Pietran & R.  Uździcki (Red.) Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne (s. 167-173). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2008). Communicative Impediments in Relations between Teachers and Parents. J. Podgórecki & W. Grebennikowa & J. Sinicyn (Red.) Świat człowieka w edukacji (s. 138-141). Namysłów: Przedsiębiorstwo Graficzne "DRUKMASZ.
 • Pietran, K. (2008). Funkcja wychowawcza we współczesnej szkole w kontekście wszechstronnego rozwoju ucznia. Raport z badań. B. Muchacka & M. Szymański (Red.) Szkoła w świecie współczesnym (s. 183-190). Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls".
 • Pietran, K. (2008). Relacje i interakcje nauczyciel - uczeń a modele komunikacji społecznej. A. Błachnio & M. Drzewowski & M. Schneider & W.J. Maliszewski (Red.) Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń (s. 321-331). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.  
 • Pietran, K. (2008). Zachowania zawodowe nauczycieli szkół podstawowych w dobie zmian wprowadzanych w szkole. E. Kozioł & E. Kobyłecka (Red.) Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania (s. 301-310). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. (2007). Porozumiewanie się nauczycieli i rodziców w procesie wdrażania reformy systemu edukacji. W.J. Maliszewski (Red.) Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje : szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych (s. 162-175). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Pietran, K. (2007). Szkoła w opinii uczniów. R. Piwowarski (Red.) Dziecko: sukcesy i porażki (s. 201-211). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Pietran, K. & Dydak-Walczak, B. & Walczak, R. (2006). Wspólpraca z rodzicami w opinii nauczycielek szkół podstawowych. R. Fudali, M. Kowalski (Red.) Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim (s. 142-155). Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls".
 • Nowosad, I. &, Pietran, K. (2005). Lęki i obawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami. D. Waloszek (Red.) Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce (s. 179-186). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. (2005). Realizacja podstawowych funkcji szkoły i ich uwarunkowania w świadomości dyrektorów szkół podstawowych. E. Kozioł, E. Pasterniak-Kobyłecka (Red.) Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe (s. 247-254). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Nowosad, I. &, Pietran, K. (2005). Wiedza nauczycieli o współpracy z rodzicami. A. Karpińska (Red.) Edukacja "głębszego poziomu": w dialogu i perspektywie (s. 338-346). Białystok: Trans Humana.
 • Pietran, K. (2004). Oczekiwania nauczycieli wobec uczniów z trudnościami eduakcyjnymi i ich konsekwencje dla rozwoju dziecka. M. Nyczaj-Drąg (Red.) Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi (s. 135-141). Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Pietran, K. (2004). Potrzeba aktywnej współpracy nauczyciela z rodzicami klas propedeutycznych. M. Magda-Adamowicz (Red.) Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby (s. 315-324). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Nowosad, I. & Pietran, K. (2004). W zaklętym kręgu lęków. U źródeł niepowodzeń współpracy nauczycieli z rodzicami. I. Nowosad, M.J. Szymański (Red.) Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy (s. 225-235). Zielona Góra - Kraków: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. (2003). Dobra szkoła, czyli jaka? Raport z badań. D. Waloszek (Red.) Pytania o edukację (s. 64-71). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. (2003). Poglady rodziców dotyczące integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowska (Red.) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych (s. 341-347). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nowosad, I. & Pietran, K. (2002). Możliwości współpracy nauczycieli i rodziców w rzeczywistości szkolnej. I. Nowosad, H. Jerulank (Red.) Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu (s. 107-113). Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Nowosad, I. & Pietran, K. (2002). Nauczyciel jako inicjator i organizator współpracy z rodzicami: świadomość celu i możliwości. K. Ferenz, E. Kozioł (Red.) Kompetencje nauczyciela wychowawcy (s. 99-110). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 • Pietran, K. (2002). Od zebrania do spotkania z rodzicami - zmiana paradygmatu. I. Nowosad, H. Jerulank (Red.) Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu (s. 114-119). Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Pietran, K. (2002). Realizacja współpracy z rodzicami w wypowiedziach nauczycieli. E. Kozioł (Red.) Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian (s. 133-142). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pietran, K. & Kopaczyńska, I. (2002). Wycieczki szkolne w szystemie dydaktyczno-wychowawczym a możliwość współpracy z rodzicami.  I. Nowosad, H. Jerulank (Red.) Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu (s. 175-181). Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Pietran, K. (2001). Oczekiwania rodziców wobec szkoły i nauczycieli. I. Nowosad (Red.) Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu (s. 193-206). Zielona Góra: Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Artikler i tidskrifter:
 • Pietran, K. & Błaszczyk, M. (2019). Wyzwania w pracy młodego nauczyciela. Czy uczelnie wyższe przygotowują do zawodu?. Wychowanie na co Dzień,1, 5-8. 
 • Nowosad, I. Pietran, K. (2015). Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do współpracy z rodzicami. Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy, 41, 131-145.
 • Pietran, K. & Błaszczyk, M. (2013). Konflikty w szkole. Analiza zjawiska. Dialogi o Kulturze i Edukacji, 1 (2), 123-143.
 • Pietran, K. (2012). Situation of Young Academic Employees in the New Reality of the Reformed Higher Education in Poland. Teachers Training in the European Space of Higher Education. International Forum for Education, 1(3), 187-204.
 • Pietran, K. (2007). Zadania opiekuńcze w zreformowanej szkole podstawowej. Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, 33, 83-97.
 • Nowosad, I. & Pietran, K. (2005). Autonomia jako cecha współczesnej szkołyNowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, 7, 4-7.
 • Pietran, K. (2005). Funkcje szkoły po reformie w opinii dyrektorów.  Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, 2, 17-23.
 • Pietran, K. (2004). Oczekiwania nauczycieli. Życie Szkoły: Czasopismo dla nauczycieli, 4, 268-271.
 • Pietran, K. (2003). Bliskie i dalekie cele szkoły środowiskowej. Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej, 29, 53-62.
 • Pietran, K. (2003). Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole. Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, 8, 37-40.
 • Pietran, K. (2003). Rozwiązania i perspektywy edukacji dzieci sześcioletnich. Wychowanie na Co Dzień,10/11, 40.
 • Pietran, K. (2003).  Edukacja a życie codzienne. Wychowanie na Co Dzień, 4-5, 34-36.
 • Pietran, K. (2002). Autonomia szkoły a realizacja jej podstawowych zadań: raport z badań. Wychowanie na Co Dzień, 12, 10-12.
 • Pietran, K. (2002). Między partycypacją a akomodacją. Rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły. Wychowanie na Co Dzień, 4/5, 24-26.
 • Pietran, K. & CIeśla, A. (2001). Rodzice o edukacji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, 1/2, 62-65.
 • Konferansemateriell:
 • Pietran, K. (2010). O potrzebie wsparcia młodych pedagogów, czyli trudne początki w zawodzie nauczyciela. V. Krejčová (Red.) Humanizace ve výchově a vzdělávání východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference (203-210). Hradec Králové: GAUDEAMUS.
 • Pietran, K. (2009). E-learning as 21st century challenge for the teachers (divagationsin teh area of professional competence). L. Kasáčová (Red.) Učiteľ pre školu 21. staročia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (90-100). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.
 • Pietran, K. (2002). Granice autonomii szkoły w wyborze i realizacji zadań edukacynych. D. Jankowski (Red.) Szkoła w społeczności lokalnej (223-238). Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

Publikasjoner i Cristin