Åshild Viken Wåle

Instituttnestleder
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-106)
Åshild Viken Wåle er instituttnestleder/førstelektor i pedagogikk og har bakgrunn fra skole som lærer på alle trinn i grunnskolen. Hun har internasjonal erfaring fra arbeid med skole i Sør-Amerika og Afrika. Hun begynte i undervisningsstilling på Høgskolen våren 2009. Hovedoppgaver har ligget innenfor undervisning, praksisgjennomføring og utviklingsarbeid innenfor vurdering og klasseledelse i skolen.

Ansvarsområder

  • Leder i forskningsgruppen Oppvekst og utdanning
  • Nettverksansvarlig og veileder i Dekomp
  • Kompetanseheving av lærere i grunn- og videregående skole
  • Veileder master-studenter på GLU

CV

2022-2023 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (dekomp) Arbeid i partnerskap med regionens grunn- og videregående skoler om å øke kollektiv kompetanse i skolene og i profesjonsutdanningene.

  • Nettverksansvarlig i SNELD (Lier og Drammen)
  • Veileder i Grunnleggende ferdigheter, Telemark og Vestfold Fylkeskommune.

2018-2021 Prosjekt «Grunnleggende ferdigheter» Veiledning og kompetanseheving inn mot fylkeskommunes prosjekt; Grunnleggende ferdigheter. Veiledning, kursdager og oppfølging av videregående skoler i Telemark og Vestfold. 

2015-2017 UIU Ungdomstrinn i utvikling Veiledning og oppfølgingsansvar for tre skoler i Kviteseid kommune.

2012-2014 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskoleutdanningen. Prosjektleder i et Norgesuniversitetsstøttet prosjekt. Målet var å utvikle ulike læringsmodeller og kvalitetssikre praksisoppfølging gjennom møtepunkter både synkront og asynkront. Prosjektets sentrale utfordring var å utvikle tiltak som sikrer at studenter på nettbaserte studier får samme kvalitet på sin praksisoppfølgning som de stasjonære studentene.

2011-2016 Kompetanse for kvalitet 30 stp. Videreutdanningskurs Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående skole. Faglig ansvarlig for innhold og gjennomføring i samarbeid med Mette Bunting 2011-13, Fagansvarlig 2013-2016.

2011-2012 Etterutdanningskurs for lærere, region sørvest med midler fra Utdanningsdirektoratet (SAK-samarbeid). Lesing i yrkesfag og Læreplanarbeid, vurdering og klasseledelse. Samarbeid med faglærere fra UiA og UiS. Vi holdt kurs i Stavanger, Agder og utvalgte skoler i Telemark. Hovedansvar sammen med Mette Bunting.

2010-2012 2-årig prosjektsamarbeid med Bamble kommune. Tema: Vurdering for læring. Kurs og veiledning av alle lærerne i Bamble kommune. Hovedansvarlig sammen med Petter Kongsgården(HIT) og Torill Aagaard (HIT)

2010-2012: 2-årig utviklingsprosjekt med Nome kommune. Tema: Vurdering for læring. Kurs og veiledning av alle lærerne i Nome kommune. Prosjektleder og veileder. 

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Wåle, Å.V 2020 Curriculum in Primary Education (Norway)

Bloomsbury Education and Childhood Studies 2020

Wåle, Å.V og Bunting, M 2019 «Det tar tid å tenke helt nye tanker». Læreres fortelling om endret klasseromspraksis som følge av utviklingsarbeid. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019(4), pp.252-262 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-06

Wåle. Åshild Viken (2016) Vurdering som ivaretar glede og mestring. Form - fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design nr.5 s.28-29

Wåle, Åshild Viken (2015) Veiledning i praksis: Del 1-5  Bjerkholt, Eva Hjukse, Hjørdis; Wåle, Åshild Viken. http://www.hit.no/Student/Praksis/Laerer-og-barnehagelaerer/Grunnskolelaererutdanning/Veiledning-i-praksis