Ingrid R. Christensen

Førsteamanuensis II
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen ()
Ingrid Reite Christensen is a PhD in pedagogy. She has a master in Special Education from the University of Oslo, Norway, with an emphasis on psycho-social needs in education. Her focus of research is education in conflict and post-conflict areas as well as professional learning of value-based professions. Ingrid Reite Christensen has experience from teaching pre-service for elementary school and secondary elementary school. She has also professional experience from preschool and elementary school, as well as a consultant and leader of pedagogical-psychological office. She now coordinates the Norpart Palestine project, and has a position as an Associate Professor II in addition to her affiliation at Oslo Metropolitan University. Ingrid Reite Christensen har en PhD i pedagogikk. Hun har også en master i spesialpedagogikk fra UiO med vekt på psykososiale vansker. Hennes forskning ligger nå innenfor demokrati i utdanning, ungdom i flerkulturelle miljøer, samt profesjonslæring hos verdibaserte yrker. Ingrid Reite Christensen har erfaring fra undervisning ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7 og 5.-10. Tidligere har hun erfaring og bakgrunn fra skole og barnehage, og som rådgiver og leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Christensen har en stilling på USN som førsteamanuensis II og leder Norpart Palestina-prosjektet i tillegg til stillingen som førsteamanuensis ved OsloMet.

Ansvarsområder

  • Coordinator Developing Democracy in Education  in Ukrainia, Palestine and Norway
  • Coordinator Developing Early Childhood Education in Palestine (Gaza and Hebron)
  • Coordinator DiCE: Diversity and citizenship in Education, Research group leader Spesialpedagogikk/Special education Lærerutdanning/teacher education

Kompetanse

Mangfold, immigrasjon og skole Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Psykososial helse i skolen Forskningsmetode

Publikasjoner

Siste publikasjoner

Ny, norsk bok om menneskeverd- Christensen og Valen-Sendstad (2019): Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn

Christensen (2019): Verdig = vanlig og norsk. Nyankomne ungdommers verdighet i skolen