Eva Augestad Wikstøl

Eva Augestad Wikstøl

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3120)

Ansvarsområder

·       Fagteamkoordinator for fagteam i veiledning ved IPED

·       Driver følgeforskning for samarbeidsprosjekter mellom USN og Vestfold- og Telemark fylkeskommune

·       Ny som lærer: Oppfølging av kommuners ordninger med veiledning av nyutdannede lærere

·       Emneansvarlig for videreutdanninger i veiledning

Kompetanse

UTDANNING

Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse (Høgskolen i Telemark, 2014)

Tverrfaglig veiledning (Høgskolen i Telemark, 2009)

 Praktisk veiledning (Høgskolen i Telemark, 2005)

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) (Høgskolen i Telemark, 2002)


GRADEN CAND.PHILOLOGIAE 1997: 

Hovedfag i kristendom (Menighetsfakultetet, 1997)

Grunnfag i engelsk (Universitetet i Oslo, 1993)

Grunnfag i musikk (Universitetet i Oslo, 1987)

Examen philosophicum (Universitetet i Oslo, 1986)


      

ANNEN FORSKERERFARING

· Forskningsprosjektet «Læreres profesjonsutrykk» 2017 -2019. Rolle som medforsker.

· Forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skolearbeid i
Telemark» 2014-2017. Rolle som medforsker.

Medlem av forskergruppene «Oppvekst og utdanning» og «ViPu»
 

CV

Veiledningsoppdrag                                                                                     

· Veileder for nyutdannede lærere i Skien (2004-2012)

· Veileder for telefonvakter ved Mental Helse (2006-2007)

· Veileder for personalet ved Villa Aktiv, (2011-2016)

 

Lektor ved Menstad ungdomsskole, Skien (1997-2013)                                       

Undervisning

· Musikk, engelsk, RLE, valgfaget Drama

Funksjoner:

· Kontaktlærer

· Teamleder i 3 år

· Sosiallærer i 6 år, medlem i TPO-gruppen

· Prosjektleder for skolens 50års feiring

· Ansvarlig for skolen Psykisk Helse – dager

· Seksjonsleder i RLE

Utviklingsarbeid:

· Utarbeidet lokal læreplan i KRL for ungdomstrinnet i Skien kommune

· Utviklet og drev valgfaget «Drama og teater», 2002-2005

· Skoleutviklingsarbeid knyttet til teamlederfunksjonen

Publikasjoner

Wikstøl, E.A., Krogen, T.D. & Schøien, K.S. (2020). Om loggskriving, bruk av stillhet og systematisk arbeid med fagtekst i et veiledningsstudium. Rapport. Universitetet i Sørøst-Norge: Skriftserien (40). USN Open Archive.

Wikstøl, E.A. (2018). Åpen dør. Arbeid med grunnleggende ferdigheter i videregående skole. Sluttrapport. Universitet i Sørøst-Norge: Skriftserien (nr.9). USN Open Archive.

Wikstøl, E. A. & Schøien, K. S. (2017). På hvilken måte kan veiledning som metode bidra til utvikling av en forskende tilnærming til egen praksis? Paper presentation at Nordic Guidance Conference, 15.-16.03. Drammen, Norway.

Schøien, K. S., Hegna, H., Sannes, A. & Wikstøl, E. A. (2017). Colleague mentoring for Assistant Professors. Paper presentation at The 45th Congress of the Nordic Educational Research Association – NERA, 23.-25.03. Copenhagen, Denmark.

Wikstøl, E.A. (2014). Å ikke gå seg blind i egen tanke. En kvalitativ studie av systematisk veiledning av personale i barnehage. Notodden: Høgskolen i Telemark. Masteroppgave.

Wikstøl, E. A. (1997). Kropp, mat og kristentro. En kvalitativ studie av spiseforstyrrelser i kristne miljøer. Oslo: Menighetsfakultetet. Hovedfagsoppgave.