Eva Lill Fossli Vassend

Eva Lill Fossli Vassend

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-201C)

Publikasjoner

Vassend, E. L. F. og Gerdts-Andresen, T. (2023). Forholdet mellom skjult adresse, samvær og annen kontaktetablering for barn i offentlig omsorg: Barnevernsnemndas begrunnelser og mulige implikasjoner.Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Årgang 21, nr. 4-2023, s. 279-299. Doi: https://doi.org/10.18261/fab.21.4.4

 

Vassend, E. L. F., Eide, K., Kittelsaa, A. & Hauge, H. A. (2023). Tause bekymringer. Om oppvekst og familierelasjoner for unge med intellektuelle funksjonsnedsettelser. Fokus på familien. 1-2023 (28-46). Doi: https://doi.org/10.18261/fokus.51.1.3

 

Vassend, E. L. F. (2020). Å leve med en intellektuell funksjonsnedsettelse. Unge menneskers refleksjoner og erfaringer i overgangen til voksenlivet. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. 1(01), 57-72. Doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-05

 

Vassend, E. L. F. (2012). Er det slik at barn ikke forteller? En studie av barnesamtaler i den kommunale barneverntjenesten. (Masteroppgave Universitetet i Oslo)