Geir Moshuus

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4224)
Geir H. Moshuus er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge. Moshuus underviser ved master i forebyggende arbeid med barn og ungdom hvor han har ansvar for vitenskapsteori og metode. Han leder det longitudinelle forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» sammen med Mette Bunting. Hans forskningsinteresser er ungdom, ungdomskultur, skoledeltakelse, rus og kultur, fattigdom og utenforskap.

Publikasjoner

Bunting, M. & Moshuus, G. H.. (2017) Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Link til bok

Moshuus, G.H.. (2017). Skolesamfunnet. Unges fortellinger om sin oppvekst i dag. I  Bunting, M. & Moshuus, G. H.. (red.) SkolesamfunnetKompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bunting M., & Moshuus, G.H., (2017) - Young peoples’ own stories of dropping out in Norway: An indirect qualitative approach, Acta Didactica, Vol.11, Nr. 2, Art. 5. Link til tekst

Bunting M., & Moshuus, G.H (2017) -  Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent, Studia paedagogica, v. 21, n. 4, p. 35–52, Feb. 2017, Link til tekst

Bunting, M., Halvorsen, T. A., & Moshuus, G. H. (2017) - Three Types of Tightrope Dance in the Comeback Process, International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) Vol.4, Issue 2, August 2017, 1-35. Link til tekst

Moshuus, G.H.. & Eide, K. (2016) The Indirect Approach: How to Discover Context When Studying Marginal Youth.  International Journal of Qualitative Methods (IQJM) January-December 2016: 1–10   Link til tekst

Bunting M., & Moshuus, G.H (2015) Jørgen har dysleksi og ble mobbet. Aftenposten.no 2015 Link til tekst.


Bunting M., & Moshuus, G.H  Overdrevet om skolefrafall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 Link til tekst

Moshuus, G.H. (2012)  Skulle jeg latt være å intervjue Sandra? Om etnografi på barnefattigdom og snøballen som stoppet  In Backe-Hansen & Frønes Metoder og perspektiver I barne- og ungdomsforskning Gyldendal akademiske

Moshuus, G.H. (2013) Inger Lise Lien, I bakvendt land. Kriminelle liv.. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 24.(3-4) s. 274-275

Moshuus, G. H  (2011) Når subkultur ikke handler om grupper av mennesker Bokanmeldelse: Sandberg, S. og W. Pedersen (2010). Cannabiskultur. Tidskrift for ungdomsforskning nr.1 2011

Moshuus, G. H  (2010) Social Capital on the Wrong Side: Immigrant Street Selves and the Norwegian Welfare State, kapittel i Elisabeth Backe-Hansen og Ida Hydle (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge – flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA-rapport 20/10

Moshuus, G. H  (2010) Verdighetsforvaltning i liv på grensen. Et kvalitativt studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt. Geir H Moshuus, Elisabeth Backe-Hansen, Inger-Hege Kristiansen & Helle Suseg NOVA-rapport 16/10