Current fellows in our Doctoral Program in Culture Studies

Silje BERGMAN

Originalitet og plagiat I kulturfeltet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring for praksis.

 • Hovedveileder: Liv Merete Nielsen, USN/HiOA
 • Medveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Veronika Svensson GLITSCH

Fit in ready-to-wear clothing: towards a reduction of garment disposal.

 • Hovedveileder: Liv Merete Nielsen, USN/HIOA
 • Medveileder: Janne Beate Reitan, HIOA/Kirsti Bræin, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Geir GROTHEN

Terskler, barrierer, affekter. Øyeblikksbilder fra møter mellom kunst og publikum.

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Hans Dam Christensen, Københavns Universitet
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Jo GRØNLUND

The places of football in Soweto, South Africa

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Hans Hognestad, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Frode HALLANDVIK

Tindveilederens viten og kunnen. En undersøkelse av vegledning i tindefriluftslivet.

 • Hovedveileder: Jan Ove Tangen, USN
 • Medveileder: Leif Inge Magnussen, HiVB
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Astrid Maria HEIMER

Tredimensjonal form. Positiv og negativ formutforsking.

 • Hovedveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Medveileder: Astrid Skjerven, HiOA
 • Finanseringskilde: Høyskolen i Oslo og Akershus

Andre HORGEN 

Sikkerhet i friluftslivet.

 • Hovedveileder: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Medveileder: Ellen Schrumpf, USN
 • Finanseringskilde: IFiF

Ana KONCUL

Construction of Limitations: Cultural Marginalization of Altered Embodiment

 • Hovedveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Medveileder: Lisa Blackman, Goldsmiths, University of London/Jenny Slatman, University of Mastricht
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)                                  

Ann Kristin LARSGAARD      

Sosialt entreprenørskaps bidrag til kvalitet I barnevernfaglig arbeid

 • Hovedveileder: Lars Hulgård, Roskilde Universitet
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Åsve MURTNES

Friluftsliv i allmenndannende perspektiv: fra plan til praksis

 • Hovedveileder: Kari Anne Jørgensen, HiVB
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Guro NORDBY

Materialitet i industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur.

 • Hovedveileder: Inger Birkeland, USN
 • Finanseringskilde: NIA

Kristian NYMARK

Norsk presse og svensk sensur 1814-1844

 • Hovedveileder: Kai Østberg, USN
 • Medveileder: Kjell Lars Berge, UiO
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Brynjar OLAFSSON

Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag

 • Hovedveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Medveileder: Kari Smith, NTNU
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Benjamin RYGH

Norskbygde fioliner fram til 1850. Konstruksjon, rekonstruksjon og revitalisering.

 • Hovedveileder: Tellef Kvifte, USN
 • Medveileder: Gjermund Kolltveit, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Karolina NIKIELSKA-SEKULA

From everyday practices to belonging, heritage and translocational positionality: the case of Drammenians of Turkish origin

 • Hovedveileder: Kjell Olsen, UiT
 • Medveileder: Mehmed Kaya, HiL
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Vibeke SJØVOLL

Spill (lek) i estetisk praksis

 • Hovedveileder: Lars Frers, USN
 • Medveileder: Kristine Jørgensen, UiB
 • Finanseringskilde: HiOA

Ingrid SMEDSTAD

Forvalting, tilrettelegging og formidling av kulturminner.

 • Hovedveileder: Terje Brattli, NTNU
 • Medveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Finanseringskilde: Riksantikvaren/HSN

Anne Gry STURØD

Tourism and changed perceptions of nature and landscape in post-Soviet Kyrgyzstan.

 • Hovedveileder: Ingeborg Nordbø, USN
 • Medveileder: Inger Birkeland, USN/Hanne Svarstad, HiOA
 • Finanseringskilde: USN intern

Anette TORGERSEN

Bevegelsesbevisstgjøring som metode for å undersøke pedagogisk kunnskap i kroppslige praksiser. En undersøkelse av danseres erfaringer med teknikken Kinetic Awareness.

 • Hovedveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Medveileder: Hilde Hiim, HiOA
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Eva Lill Fossli VASSEND

Identitet, relasjoner og seksualitet. Om det å være ung og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse.

 • Hovedveileder: Ketil Eide, USN
 • Medveileder: Anna Kittelsaa, NTNU
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Mathea WASVIK

Organizations facilitating work integration in a transforming welfare state: can their practice enlighten our understanding of social enterprises?

 • Hovedveileder: Hans A. Hauge, USN
 • Medveileder: Linda Lundegård Andersen, Universitet i Roskilde
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Ann-Hege Lorvik WATERHOUSE

Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner i barnehagen.

 • Hovedveileder: Kari Carlsen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Marius ØIEN

Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig. En kulturpsykologisk belysning av Navs rollemessige utfordringer.

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Medveileder: Øyvind Eikrem, USN/NTNU
 • Finanseringskilde: NAV