Current fellows in the Doctoral Program in Culture Studies at USN

Fellows in our program

Our fellows, over 40 in number, are from a variety of disciplines and transdisciplines and are spread across three faculties and eight academic departments. They are listed in alphabetical order below.

 

Eyvind BAGLE

Frozen Water From Pond to Keel

 • Primary supervisor: Ellen Schrump, USN (retired)
 • Secondary supervisor: Ingo Heidbrink, Old Dominion University
 • Source of funding: Norwegian Research Council

Mari Bastøe BERGÅKER

Tilhørighet og utdanning. Relasjon mellom elev og skole, og gjennomføring av videregående opplæring.

 • Primary supervisor: Marte Gulliksen, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Kathrine BORDEVICH

Belongingness and identity constructions encountering the school community. A
cultural educational study of students narratives in or out of upper secondary school in
Telemark.

 • Primary supervisor: Torill Aagot Halvorsen, USN 
 • Source of funding: USN.

Silje BERGMAN

Originalitet og plagiat I kulturfeltet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring for praksis.

 • Primary supervisor: Marte Gulliksen, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Andrés Álvarez CASTAÑEDA

Tourism and local development in post-conflict communities: Rabinal and Montecristo, Guatemala.

 • Primary supervisor: Guðrún Helgadóttir, USN
 • Secondary supervisors: Ingeborg Nordbø, USN and Tim Wallace, North Carolina State University
 • Source of funding: USN and Universidad del Valle de Guatemala

Michelle COLLINS

 • Primary supervisor: Mats Johansson, USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Veronika Svensson GLITSCH

Fit step in ready-to-wear clothing: towards a reduction of garment disposal.

 • Primary supervisor: Liv Merete Nielsen, USN/OsloMet
 • Secondary supervisor: Janne Beate Reitan, OsloMet and Kirsti Bræin, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Geir GROTHEN

Terskler, barrierer, affekter. Øyeblikksbilder fra møter mellom kunst og publikum.

 • Primary Supervisor: Jan Ove Tangen, USN
 • Secondary supervisors: Hans Dam Christiansen, University of Copenhagen, and Sigrid Røyseng, Norwegian Business School (BI)
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Jo GRØNLUND

The places of football in Soweto, South Africa

 • Primary supervisor: Jan Ove Tangen, USN
 • Secondary supervisor: Hans Hognestad, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Astrid Maria HEIMER

Å gripe form for å begripe form: Haptisk persepsjon og kroppslig formforståelse i tredimensjonal formteori.

 • Primary supervisor: Rolf Johansson (emeritus), Swedish University of Agricultural Sciences
 • Secondary supervisor: Astrid Skjerven, OsloMet
 • Source of funding: OsloMet                   

Åsne Dahl HAUGSEVJE

Kulturnæringenes motivasjon, ambisjon, retorikk og politikk

 • Primary supervisor: Halvard Vike, USN
 • Secondary supervisor: Sigrid Røyseng, Norwegian Business School (BI)
 • Source of funding: Telemark Research Institute

Åsne HÅNDLYKKEN-LUZ

Cartographies of (in)visible cities: Exploring imaginary, biopolitics and resistance in Rio de Janeiro

 • Primary supervisor: Lars Frers, USN
 • Secondary supervisors: Octavio Raposo, Instituto Universitario de Lisboa and
 • Source of funding: USN

Christian Tolstrup JENSEN

Motivating Megaevents - the Scandinavian Case

 • Primary supervisor: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Secondary supervisor: Barrie Houlihan, Loughborough University
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Maria Louise KARLSEN

Kulturelle forutsetninger for implementering av helsefremmende intervensjoner i grunnskolen. – ‘Live og røre i Telemark’ som case.

 • Primary supervisor: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Secondary supervisor: Ove Skarpenes, University of Agder
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Audhild Lindheim KENNEDY

Den forpliktende gaven. En undersøkelse om utviklingen og implementereingen av en lokal læreplan om verdensarven Rjukan – Notodden

 • Primary supervisor: Christian Stokke, USN
 • Secondary supervisor: Inger Birkeland, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Ann Kristin LARSGAARD      

Sosialt entreprenørskaps bidrag til kvalitet I barnevernfaglig arbeid

 • Primary supervisor: Lars Hulgård, Roskilde Universitet
 • Secondary supervisor: Vibeke Krane, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Åsve MURTNES

Friluftsliv i allmenndannende perspektiv: fra plan til praksis

 • Primary supervisor: Kari Anne Jørgensen, USN
 • Secondary supervisor: Inger Birkeland, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Mariann MUSTVEDT

 • Primary supervisor: Hans A Hauge, USN
 • Source of funding: USN

Gro-Anita MYKLEVOLD

 • Primary supervisor: Heike Speitz, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Guro NORDBY

Materialitet i industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur.

 • Hovedveileder: Inger Birkeland, USN
 • Finanseringskilde: NIA

Kristian Holen NYMARK

Norsk presse og svensk sensur 1814-1844

 • Hovedveileder: Kai Østberg, USN
 • Medveileder: 
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Brynjar OLAFSSON

Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag

 • Hovedveileder: Marte Gulliksen, USN
 • Medveileder: Kari Smith, NTNU
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Evi PETERSEN

 • Primary supervisor: Jan Ove Tangen, USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Benjamin RICHARDS

 • Primary supervisor: Per Ingvar Haukeland, USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Benjamin RYGH

Norskbygde fioliner fram til 1850. Konstruksjon, rekonstruksjon og revitalisering.

 • Hovedveileder: Tellef Kvifte, USN
 • Medveileder: Gjermund Kolltveit, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Ander Erik RØINE

 • Primary supervisor: Mats Johansson, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Kjersti RØSVIK

 • Primary supervisor: Halvard Vike, USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: USN

Vibeke SJØVOLL

Spill (lek) i estetisk praksis

 • Hovedveileder: Lars Frers, USN
 • Medveileder: 
 • Finanseringskilde: OsloMet/USN

Ida SKJELDERUP

 • Primary supervisor: Tobias Harding, USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Ingrid SMEDSTAD

Forvalting, tilrettelegging og formidling av kulturminner.

 • Hovedveileder: Terje Brattli, NTNU
 • Medveileder: Mikkel B. Tin, USN
 • Finanseringskilde: Riksantikvaren/USN

Torunn SMITH

 • Primary supervisor: Marte Gulliksen, USN
 • Source of funding: Self-financed

Johan M STAXRUD

 • Primary supervisor: Arnfinn Åslund, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Christine Rendahl STENERSEN

 • Primary supervisor: , USN
 • Secondary supervisor: Petter Aasen, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Anne Gry STURØD

Tourism and changed perceptions of nature and landscape in post-Soviet Kyrgyzstan.

 • Hovedveileder: Inger Birkeland, USN
 • Medveileder: Ingeborg Nordbø, USN and Hanne Svarstad, OsloMet
 • Finanseringskilde: USN

Svein Olav TANGVALD-PEDERSEN

 • Primary supervisor: , USN
 • Secondary supervisor: Halvard Vike, USN
 • Source of funding: USN

Agnete Dale TESSEM

 • Primary supervisor: , USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Tassy E THOMPSON

 • Primary supervisor: , USN
 • Secondary supervisor:
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Eva Lill Fossli VASSEND

Identitet, relasjoner og seksualitet. Om det å være ung og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse.

 • Hovedveileder: Ketil Eide, USN
 • Medveileder: Anna Kittelsaa, NTNU and Hans A Hauge, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Tora Mathea WASVIK

Organizations facilitating work integration in a transforming welfare state: can their practice enlighten our understanding of social enterprises?

 • Hovedveileder: Hans A. Hauge, USN

 • Medveileder: Linda Lundegård Andersen, Universitet i Roskilde
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Ann-Hege Lorvik WATERHOUSE

Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner i barnehagen.

 • Hovedveileder: Kari Carlsen, USN
 • Finanseringskilde: Intern stipendiat (KD-finansiering)

Annette WINKELMANN

 • Primary supervisor: Ellen Schrumpf, USN (retired)
 • Secondary supervisor: Tommy Langseth, USN
 • Source of funding: Ministry of Education and Research

Marius ØIEN

Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig. En kulturpsykologisk belysning av Navs rollemessige utfordringer.

 • Hovedveileder: Halvard Vike, USN
 • Medveileder: 
 • Finanseringskilde: NAV/NFR

updated July 2019

Graduates of the PhD Program in Culture Studies

The PhD Program in Culture Studies is a young one, having been accredited by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) in 2012, but its number of graduates is ever-growing!

 

Ola K BERGE

Dissertation: Look to NorwayTM. Current Norwegian foreign cultural policy.

 • Primary supervisor: Geir Vestheim, USN (retired) 
 • Secondary supervisor: Halvard Leira, Norwegian Institute of International Affairs
 • Source of funding: USN and Telemark Research Institute. Year of completion: 2017

Kristian GARTHUS-NIEGEL

Dissertation: The Unity School Diversified--Ideological and Social Transformations

 • Primary supervisor: Halvard Vike, USN
 • Source of funding: NORFACE. Year of completion: 2019

André HORGEN 

Dissertation: Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv - en kulturhistorisk studie.

 • Primary supervisor: Nils Asle Bergsgard, USN
 • Secondary supervisor: Ellen Schrumpf, USN (retired)
 • Source of funding: USN. Year of completion: 2019

Bård KLEPPE

Dissertation: Regulating Autonomy. Theatre policy and theatre management in three European countries.

 • Primary supervisor: Sigrid Røyseng, Norwegian Business School (BI)
 • Secondary supervisor: Per Mangseth, USN/Telemark Research Institute
 • Source of funding: USN and Telemark Research Institute. Year of completion: 2017

Ana KONCUL

Dissertation: Senses and Other Sensibilities: The Meaning of Embodied Difference in Fencing for the Blind and Visually Impaired.

 • Primary supervisor: Lars Frers, USN
 • Secondary supervisors: Lisa Blackman, Goldsmiths, University of London and Jenny Slatman, Tilburg University
 • Source of funding: Ministry of Education and Research. Year of completion: 2018

Karolina NIKIELSKA-SEKULA

Dissertation: Locating In-betweemmess: Belonging, Translocational Positionality and the Cultural Heritage of Drammenian Turks.

 • Primary supervisor: Kjell Olsen, University of Tromsø
 • Secondary supervisor: Mehmed Kaya, Inland Norway University of Applied Sciences
 • Source of funding: Ministry of Education and Research. Year of completion: 2018

Anne SOLBERG

Dissertation: Developing Doctorateness in Art, Design and Architecture

 • Primary supervisor: Laila Fauske, OsloMet
 • Secondary supervisor: Nels Janssens, KU Leuven
 • Source of funding: USN. Year of completion: 2017

Anette TORGERSEN

Dissertation: Kinetic Awareness som transformative danse- og bevelgelsesdidaktikk -Fra instrumentell til eksistensiell kropp

 • Primary supervisor: Mikkel B. Tin, USN (on extended leave from fall 2019)
 • Secondary supervisor: Hilde Hiim, HiOA
 • Source of funding: Ministry of Education and Research. Year of completion: 2018

updated July 2019