Anne Gry Gudmundsdotter

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-334)
PhD i kulturstudier. MA i Samfunnsgeografi. Faglig koordinator for USNs Ukraina-gruppe. FoU-arbeid tilknyttet Russland og post-sovjetiske områder. Litteraturstudier

Ansvarsområder

 • Faglig koordinator for USNs Ukraina-gruppe.
 • Emneansvar for Destination development (7,5 ECTS)

Kompetanse

Samfunnsgeografi
Stedsutvikling
Post-sovjetiske studier
Prosjektledelse
Høgskolepedagogikk

CV

 • PhD i kulturstudier (USN) 
 • Master i samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo)
 • Litteraturstudier
 • Russisk språk og områdestudier (Universitet i Oslo/St. Petersburg)
 • Utviklingsstudier (Universietet i Agder)

Arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis, USN
 • Universitetslektor, USN
 • Prosjekteder "Sustainable Tourism: rural entrepreneurship and heritage, Educational cooperation between Kyrgyzstan, Georgia and Norway, USN
 • Prosjektleder stedsutvikling, Bø kommune
 • Prosjektleder, Russlandsavdelingen, Miljøstiftelsen Bellona
 • Forsker/stipendiat Aarhus Universitet, Danmark
 • Praktikant, Den norske ambassade i Tallinn, Estland

Publikasjoner

 

PhD-avhandling: The snow, the horse and the mountain. Towards a pluriversal understanding of nature and nature-based tourism in post-Soviet Kyrgyzstan

Kronikker/innlegg:

Sturød, A.G og Helgadottir, G. (2017) Turisme eller terrorisme. Forskning.no

Sturød, A.G (2017) Turisme og politikk: Skal vi fortsette å reise på shoppingtur til New York? Forksning.no

Sturød, A.G og Helgadottir, G (2017) Turismens fjes - en smilende kvinne. Forskning.no

Rønningen, A.G. (2011). ”Fornying i Nord”. Finnmark Dagblad (Kronikk, 05. 05. 2011)

Rønningen, A.G. (2011). ”Århundrets viktigste sak”.  Dagsavisen (Kronikk, 10.01.2011)

Rønningen, A.G (2007). Kampen om vannet i Sentral Asia. Dagbladet (Kronikk 22.01.07)

Artikler:

Sturød, A.G. (2019). From coal to cool. Reordering nature in post-Soviet Kyrgyzstan. Tourist Studies, Vol 19 (2)

Sturød, A.G., Helgadottir, G. & Nordbø, I. (2019). The Kyrgyz horse. Enactments and agencies in and beyond tourism. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2019.1626813

Rønningen, A.G. (2008). Social capital, institutions and natural resource management. Yet another missing link?”. The international Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. Vol. 4/No.2.

Rønningen, A.G. (2007). Kampen om vannet i Sentral Asia. Vann. Nr.2. 42.årgang. Artikkelen er basert på et foredraget ”Kampen om vannet i Sentral Asia” avholdt på Verdens Vanndag 22.03.07 i regi av Norsk Vannforening, Norsk Hydrologiråd, TEKNA og Den norske UNESCO kommisjonen.