tre skoleelever arbeider med ledninger og roboter i et skaperverksted. Foto

Forskningsprosjektet MAKER undersøker og utvikler kunnskap om skolens skaperverksteder (Makerspaces). Målet er å fremme kreativitet i morgendagens skoler.

Barna våre lever i en stadig mer kompleks verden og står overfor enorme kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. For å hjelpe dem trenger skolene en utdanningspraksis som støtter det 21. århundrets kompetansekrav, som kreativ problemløsning, samarbeidsevner, teknologi- og programmeringskunnskaper og tverrfaglig tankegang. 

Skaper / Maker

Digital produksjonsteknologi, som 3D-printere, laserkuttere, programmerbare elektroniske sensorer med mer, har gitt opphav til skaperorientert læring.

Skaperorientert læring (maker-centered learning) er et begrep som brukes om læring gjennom skapende praksis, der grupper av elever jobber sammen for å komme på nye løsninger til innovasjonsutfordringer ved hjelp av den nye produksjonsteknologien.

I det norske skolemiljøet har skaperverksted (Makerspaces) allerede brakt inn slike nye digitale instrumenter, praksis og materialer, og de blir ofte brukt til såkalt STEAM-læring (Science/vitenskap, Technology/teknologi, Engineering/ingeniørfag, Arts/kunst og Mathematics/matematikk). 

Målrettet undervisning og videreutviklet praksis

For lærere er det nå et presserende behov for pedagogiske metoder og verktøy for å iverksette skaperverkstedene og aktiviteten i dem best mulig. Vi vil øke kunnskapen om hvordan målrettet undervisning kan fremme kreativitet i skaperverksted på skoler.

Samtidig vil vi utforske hvordan skaperorientert læring blir brukt til å øke kreative ferdigheter og digitale kompetanse i norske skoler i dag. Gjennom forsker-lærersamarbeid i norske skoler kan vi teste og videreutvikle disse nye praksisene og forståelsene, samtidig som vi utdanner lærere i skolene. 

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid med kunst- og håndverkslærere, lærerutdannere og forskere. Arbeidet ledes fra USN med partnere fra OsloMet og Helsinki University.

Kreativitetsforskere og eksperter på skaperorientert læring fra University of North Carolina og University of California bidrar som eksperter.

MAKER-prosjektet ble initiert av forskergruppa Embodied Making and Learning Research group (EMAL)

Om prosjektet

«Skaperorientert læring: Å fremme kreativitet i morgendagens skoler (MAKER)»

Kontakt: Camilla Groth (USN)

Prosjektleder: Pirita Seitamaa-Hakkarainen (USN)

Støtte: Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 12 millioner kroner gjennom programmet «Forskerprosjekt for fornyelse», der formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten.

Prosjektperiode: 01.12.2021 - 31.10.2025 

Samarbeidspartnere:

Forskere tilknyttet prosjektet:

Relaterte prosjekt:

MAKER-prosjektet ble initiert av forskergruppa Embodied Making and Learning Research group (EMAL)

Publikasjoner