Forskningsgruppa helse og trening i et livsløpsperspektiv (HELP) studerer helse, trening og fysisk aktivitet gjennom livsløpet. Vi ser spesielt på genetiske, psykososiale og miljømessige dimensjoner i en persons helse og velvære.

En av de største globale folkehelseutfordringene i det 21. århundre er det lave fysiske aktivitetsnivået observert gjennom livsløpet, og en av de største utfordringene for idrettslig prestasjon er neglisjering av idrettsutøveres fysiske og mentale helse og velvære. Individets livsstil kan forårsake helseproblemer, men kan også være en del av løsningen for å forbedre helse, velvære og/eller prestasjon.

Involverte akademiske disipliner

 • Genetikk, epigenetikk
 • Treningsfysiologi
 • Ernæring
 • Utviklingspsykologi
 • Idretts- og helsepsykologi
 • Psykisk helsearbeid
 • Pedagogikk

Forskningsområder og primærgrupper vi forsker på:

 

Barn og unge

 • Skolebasert fysisk aktivitet
 • Skolegårder, utforming og fysisk aktivitet
 • Motoriske ferdigheter og fysisk form blant barn og unge
 • Fysisk aktiv læring

Idrettsutøvere

 • Livsstil og utøvere
 • Preproduserbar helse hos utøvere
 • Faktorer for prestasjon på 800 m løping
 • Skader i fotball

Studenter

 • Kroppsbilde og livsstil blant studenter
 • Fysisk form blant politistudenter

Yrkesgrupper

 • Helse og livsstil hos skiftarbeidere
 • Tilhørighet og mental helse på arbeidsplassen
 • Helse hos gruppeinstruktører og personlige trenere

Kliniske grupper

 • Trening og type II diabetes
 • Trening og fedme
 • Trening og øyehelse
 • Trening og genetikk
 • Trening og spiseforstyrrelser
 • Implementering av fysisk aktivitet i rehabilitering og behandling av ulike sykdommer

Eldre

 • Fysiologisk tilpasning til styrketrening og aldring
 • Fysiologisk tilpasning til utholdenhetstrening og aldring

Pågående og avsluttede forskningsprosjekt

keyboard_backspace Få oversikt over forskningsprosjekt i forskningsdatabasen Cristin

Nasjonale samarbeidspartnere

Eksternt medlem:

 • Jarle Berge (Kysthospitalet og Politihøgskolen)

Partnere:

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Vestfold
 • Senter for sykelig overvekt at Helse Sør-Øst
 • Modum Bad
 • DNT
 • Frisklivssentraler i Telemark, Vestfold og Buskerud
 • Telemarksforskning
 • Mental Helse
 • Erfaringskompetanse.no (Skien)
 • GREP (Porsgrunn)
 • Porsgrunn Vidergående skole
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder
 • NTNU
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges idrettshøgskole
 • Høgskulen Vestlandet (Senter for fysisk aktiv læring)
 • Politihøgskolen Stavern

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Loughborough University
 • Trinity St Davids University (UK)
 • University of Southern Denmark
 • University of Copenhagen (DK)
 • University of Utah
 • Ramapo College (USA), and the International Network in Sport and Health Sciences (INSHS)
 • Samarbeid med University of Dayton (USA) er under etablering

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater