Institutt for språk og litteratur

33

Institutt for språk og litteratur

Studietilbodet til instituttet Tilsette ved instituttet

Instituttet famnar språka norsk, engelsk og spansk og fagfelta litteratur, kultur, lingvistikk og ikkje minst korleis ein lærer språk og underviser i språk, altså pedagogikk og didaktikk. 

Vi har fokus på å utvikle dei utdanningane som er mest interessante, som har den mest innovative forskinga bak seg og som gjev studentane våre dei beste tilhøva på arbeidsmarknaden i framtida. 

Våre studium

Instituttet har eigne bachelorprogram innan språk og litteratur. Vi har årsstudium i engelsk, norsk og spansk, på campus og på nett, heiltid og deltid. Desse kan alle inngå som element i bachelorstudiet. Vi tilbyr òg eit årsstudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar, ein lektorutdanning i norsk og ein masterutdanning i norskdidaktikk.

Instituttet er òg ein viktig bidragsytar inn i profesjonsutdanningane; grunnskulelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, og vi har omfattande aktivitet innan etter- og vidareutdanning. 

Sist, men ikkje minst, har vi forfattarstudiet vårt, der det skapande forfattararbeidet står sentralt, og der du òg får innsikt i litteraturteori og dei praktiske sidane ved yrket.

Forskingsgrupper

Instituttet har følgjande forskingsgrupper:

Publiseringar

keyboard_backspace Sjå våre publikasjoner i forskingsdatabasen Cristin