Institutt for språk og litteratur

33

Institutt for språk og litteratur

Studietilbodet til instituttet Tilsette ved instituttet

Instituttet famnar språka norsk, engelsk og spansk og alle dei fagfelt som språk inneber - litteratur, kultur, lingvistikk og ikkje minst korleis ein lærer språk og underviser i språk - pedagogikk og didaktikk. 

Vi har fokus på å utvikle dei utdanninger som er mest spanande å lese, som har den mest innovative forsking bak seg og som gjer våre studentar dei beste høva på fremtidas arbeidsmarknad. 

Våre studier

Instituttet har eigne bachelorprogram innan språk og litteratur. Vi har årsstudium i engelsk, norsk og spansk, på campus og på nett, heiltid og deltid. Disse kan alle inngå som element i bachelorstudiet. Vi tilbyr óg eit årsstudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar, ein lektorutdanning i norsk og ein masterutdanning i norskdidaktikk.

Instituttet er óg ein viktig bidragsytar inn i profesjonsutdanningane; grunnskulelærarutdanning, barnehagelærarutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, og vi har omfattande aktivitet innen etter- og vidareutdanning. 

Sist, men ikkje minst, har vi vårt forfattarstudium, der det skapande forfattararbeidet står sentralt, og der du óg får innsikt i litteraturteori og dei praktiske sidane ved yrket.

Forskargrupper

Følgande forskargrupper er tilknytta instituttet:

Publiseringar

keyboard_backspace Sjå våre publikasjoner i forskningsdatabasen Cristin