Vi er en tverrfaglig forskningsgruppe som består av forskere med faglig bakgrunn innen nordisk og engelsk litteratur- og filmvitenskap, allmenn litteraturvitenskap, litteraturdidaktikk, lingvistikk, kulturstudier og pedagogikk.

Hva forsker vi på?

Vi forsker på litteratur, herved forstått som fortellinger i ulike sjangre og medier med en estetisk egenverdi. Vi er spesielt opptatt av den affektive og multisensoriske dimensjonen ved litterære opplevelser og hvordan dette åpner for refleksjon rundt kulturpolitiske og etiske spørsmål i tillegg til estetisk erfaring. Film, tegneserier, animasjon, bildebøker, litterære apper og dataspill er eksempler på typer tekster vi jobber med.

Prosjekter

Litteratur og sårbarhet

Litteratur og sårbarhet: Antologi med åpen tilgang som drøfter hvordan det å ha et blikk for fenomenet sårbarhet kan være fruktbart i arbeidet med litteratur på ulike trinn i utdanningsløpet.

Nordic Comics in Education (NordComEdu)

Prosjekt som undersøker hvilke innsikter nordiske tegneserier gir om forholdet mellom psykisk helse, kjønn og seksualitet, og hvordan disse innsiktene er relevante for lærerutdanningen.  

Litteratur og videoessayet

Tverrfaglig prosjekt som utforsker hvordan videoessayet kan fungere som en akademisk og pedagogisk ressurs i litteraturfaget. Sentrale spørsmål er: Hvilke muligheter gir videoessayet for å presentere, utforske og lære om komplekse litterære fenomena? Hvordan, og i hvilken grad, kan selve prosessen med å lage videoessays hjelpe forskere, studenter og elever utvikle kreative og kritisk-analytiske evner?

Samarbeidspartnere

Følgende eksterne samarbeidspartnere er involvert i ett eller flere av våre pågående prosjekter:

Gruppeleder

Medlemmer