Audhild Norendal

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Porsgrunn (D-2112)
Jeg er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen. Her underviser jeg i temaer innenfor begynneropplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. FoU-virksomheten min er rettet inn mot skriveopplæring og litteraturdidaktikk.

Ansvarsområder

Grunnskolelærerutdanningen 1-7

Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Medlem av temagruppa "Litteratur og film" 

Kompetanse

Lese- og skrivedidaktikk

Skriftlig norskeksamen

Begynneropplæring 

Barne- og ungdomslitteratur

Litteraturdidaktikk

Litteraturhistoriedidaktikk

CV

Universitetet i Oslo - Cand. philol, nordisk hovedfag, 1999

Universitetet i Oslo - Praktisk pedagogisk utdanning, 2000

Lektor i videregående skole, 2000-2012

Universitetslektor/førstelektor ved USN, 2012 -d.d

 

 

Publikasjoner i Cristin