Annika Bøstein Myhr

Professor på kvalifiseringsvilkår
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-26)
Faglige interesseområder: Litteraturdidaktikk, narratologi, virkelighets- og selvframstilling, migrasjonslitteratur, barne- og ungdomslitteratur, bildebøker, tegneserier, sammensatte tekster, hybridsjangrer, kulturelt minne, traumeteori, litteratursosiologi, flerspråklighetsperspektiver i litteraturen, rett og litteratur, kritisk og positiv diskursanalyse, kognitiv teori og kognitiv litteraturdidaktikk, kritiske tilnærminger til empati som mål med skjønnlitteratur i utdanning, emosjonell literacy og mentalisering/theory of mind. Veilederfaring også innen empiriske oppgaver med fokus på skjønnlitteratur (f.eks. klassisk litteratur i undervisning og temainnganger til norskfaget).

Ansvarsområder

 • Undervisning, veiledning, evaluering og sensur på litterære emner på bachelor og årsenhet i norsk og lektorprogrammene i norsk og historie (NOR101 Litteratur før 1900, NOR103 Litteratur etter 1900), master i språkdidaktikk/norskdidaktikk (MN-LIT4200 Litteraturdidaktikk, MN-VFM4700 Vitenskapsteori og forskningsmetode, Masteroppgaver), GLU (master og overgangsmaster), Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES) og Ph.d. i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap (HKU).
 • Fast medlem i programutvalg for Ph.d. i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap (HKU), Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU), USN, fra 2024.
 • Varamedlem av programutvalg for Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES), HIU, USN, fra 2023
 • Programansvarlig for Master i norskdidaktikk (2021–22), og for Master i språkdidaktikk (med studieretningene norsk- og engelskdidaktikk) (fra 2022).
 • Leder av programutvalg for Master i norskdidaktikk (fra 2021), og programutvalg for Master i språkdidaktikk (med studieretningene norsk- og engelskdidaktikk) (fra 2022).
 • Leder av forskningsgruppa Litteratur og litteraturdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, HIU, USN, med Margareta Dancus og Ylva Frøjd (fra 2022).
 • Norskfaglig representant i programutvalg for Bachelor i språk og litteratur, USN (2019–2023).
 • Representant for USN i Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur (fra 2019–2023).

Kompetanse

 • Ph.d. allmenn litteraturvitenskap: “Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989”, Universitetet i Oslo, 2015.
 • M.A. russisk, “Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova”, Universitetet i Bergen, 2005. (Skrevet i prosjektet Landslide of the Norm: Linguistic liberalisation and literary development in Russia in the 1920s and the 1990s, finansiert av NFR (FRIHUM).)
 • B.A. russisk og allmenn litteraturvitenskap, UiB og UiO, 1999–2003.
 • Emner utenom bachelor- og mastergrad:
  • Årsstudium i sosiologi (60 sp, 2010/11), to emner i Europastudier (30 sp, 2006v), emnet Eldre historie fram til 1750 (15 sp, 2006h), og emnet Oversettelse (15 sp, 2005v), UiB.
  • Årsstudium russisk språk, kultur og litteratur, Irkutsk statlige universitet (IGU), Russland, 2002/3.
 • Uhped, UiO, 2014–2015 og USN, 2024.

CV

Akademiske stillinger

 • Fra 2022 Professor på kvalifiseringsvilkår i norsk og norskdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 100 %.
 • 10.2017–21 Førsteamanuensis i norsk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 100 %.
 • 8–9.2017 Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskolen i Innlandet (INN), 100 %.
 • 1–9.2017 Førsteamanuensis i norsk Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), 20 %.
 • 2016/17 Førstelektor i nordisk litteratur, UiO, august 2016–juni 2017, 100 %.
 • 2014/15 Gjennomføringsstipendiat, UiO, juli 2014–juli 2015.
 • 2009–14 Doktorgradsstipendiat i prosjektet Språk, kultur og identitet i migrantnarrativer (SKI, UiO), finansiert av NFR (FRIHUM).
 • 2008 Forskningsassistent i prosjektet The Future of Russian (UiB), finansiert av NFR (FRIHUM).
 • 2007v Universitetslektor i russisk språk ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap (IKRR), UiB.

Redaksjonsmedlem

Publikasjoner

PUBLIKASJONER

2023. Tegneserien som grunnlag for utvikling av aktiv empati: Formidling av traumer og fremmedgjøring i Halfdan Piskets Dansker-trilogi | ELLA - utdanning, litteratur, språk.

2022, med Anniken Jansen. “På matta: Hvorfor er ikke litteratur om innvandring til Norge (tilsynelatende) mer grenseoverskridende?”. I Fortellinger om migrasjon. Skandinavisk, tysk, fransk- og spanskspråklig samtidslitteratur, Guri Barstad, Barbro Bredesen Opset & Elin Nesje Vestli (red.), s. 94–117. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215065519. doi/10.18261/9788215065526-2022-04. 

2022, med Guri Barstad & Elin Nesje Vestli. “Migrasjonslitteratur: aktuelle begreper og kontekster”, i Fortellinger om migrasjon. Skandinavisk, tysk, fransk- og spanskspråklig samtidslitteratur, Guri Barstad, Barbro Bredesen Opset & Elin Nesje Vestli (red.), s. 13–51. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215065519. doi.org/10.18261/9788215065526-2022-01

2022. med Hege Cecilie Eken, Linn Amundsen Falao & Inger-Martha Skjelland. “Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) sett i lys av bildeboka Lejren av Oscar K. og Dorte Karrebæk”. Norsklæreren (2): 64–79. 

2022. “Autobiographical Narratives in an era of Migration: To What extent Is the Idea of Individual and National Identity Still Viable Today?” Migration and Identity in Nordic Literature, Martin Humpál & Helena Březinová (red.), s. 10–26. Prague: Charles University – Karolinum Press.

2022, med Pia Lane & Bjørghild Kjelsvik (red.). Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives. Crossing Borders and Telling Lives. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-89108-4.

2022, med Bjørghild Kjelsvik & Pia Lane (red.). Interdisciplinary Approaches to the Study of Spoken, Written and Material Narratives. I Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Lane, Kjelsvik & Myhr (red.). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-89109-1_1. 

2022. Who Gets to Tell Whose Story? Asylum Seeker Narratives in Maria Amelie’s Ulovlig norsk, Mikhail Shishkin’s Venerin volos, and the Research Chapter. I Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Lane, Kjelsvik & Myhr (red.). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-89109-1_3. 

2021, med Adriana Margareta Dancus & Silje Hernæs Linhart.  Litteratur og sårbarhet. Oslo: Universitetsforlaget.

2021, med Adriana Margareta Dancus & Silje Hernæs Linhart. “Sårbarhet i politisk filosofi, litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk”. Litteratur og sårbarhet. Adriana Margareta Dancus, Silje Hernæs Linhart & Annika Bøstein Myhr (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

2021. “Empati i norskfaget, men ikke hjemme. Åsa Linderborgs Mig äger ingen og Jenny Jägerfelds Här ligger jag och blöder”. I Litteratur og sårbarhet. Adriana Margareta Dancus, Silje Hernæs Linhart & Annika Bøstein Myhr (red.). Oslo: Universitetsforlaget. 

2021. “Challenging Nordic Exceptionalism: Norway in Literature by and about Irregular Immigrants”. Law and Literature. https://doi.org/10.1080/1535685X.2021.1930693

2021. Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Oslo: Novus forlag. 

2021. “Aktuell litteratur for barn og unge”. I Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge, Annika B. Myhr (red), 9–24. Oslo: Novus forlag.

2021, med Ninia Knappe-Poindecker, Margrethe Bakken, Aksel Nes Mygland, & Nina Marie Vogt-Østli. “Hva barneromanene Vi BørnTonje Glimmerdal og Meg, meg, meg kan fortelle om (voksnes syn på) barn”. I Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge, Annika B. Myhr (red), 25–54. Oslo: Novus forlag.

2021, med Anna Marketa Restan Paulsen. “Dinas individuasjonsprosess i Lene Kaaberbøls Skammerens datter og Skammerkrigen: En utprøving av jungiansk teori”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 91–109. Oslo: Novus forlag.

2021, med Ninia Knappe-Poindecker & Daniel Løberg-Klausen. “Sårbarhet og kjønnsperspektiver i komplekse, men lettleste ungdomsromaner: Brynjulf Jung Tjønns Så vakker du er og Smadra”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 153–173. Oslo: Novus forlag.

2021, med Lillian Nilsen. “Skeive perspektiver i litteraturundervisningen: Camilla Sandmos Kan vi bare late som og Bjarte Daviknes Klakeggs Ninkolai”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 191–214. Oslo: Novus.

2021, med Malin Engevold Transeth. “Tegneserien som motfortelling: Lene Asks Hitler, Jesus og farfar”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 215–238. Oslo: Novus forlag.

2021, med Bente Hessenschmidt Gundelsby. “Taternes historie i Norge: Hva en multimodal analyse av Bernt Eide og Ellen Aanesens Nasjonens barn kan lære oss om kritisk literacy”. I Twist, Annika B. Myhr (red), 239–263. Oslo: Novus forlag.

2021, med Oda Helene Bergland & Bente Jeannine Hovind. “Lene Asks Kjære Rikard som utgangspunkt for utvikling av emosjonell literacy og mentaliseringsevne”. European Journal of Scandinavian Studies, 51 (1):  117–139. (Tidsskrift nivå 2.) DOI: https://doi.org/10.1515/ejss-2020-2029.

2020. “Sofi Oksanens Stalins kyr: En beretning om å dekke over et ulovlig andrespråk med et taust tredje”, Samlaren 140: 5–32. (Tidsskrift nivå 1.) https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1415017/FULLTEXT01.pdf.

2019. “Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rødt”. Norsklæreren 19. (Tidsskrift nivå 1.)

2018. “Minne, glemsel og identitet i Jonas Hassen Khemiris romaner”, European Journal of Scandinavian Studies 48/1: 103–124. (Tidsskrift nivå 2.) https://www.degruyter.com/view/journals/ejss/48/1/article-p77.xml.

2016. “Forfatter- og fortellerbegrepet i litteraturundervisningen”. Norsklæreren 4: 63–80. (Tidsskrift nivå 1).

2016. “Language and Identity in ‘Mangfolds-Norge’: Or Why Brynjulf Jung Tjønn Wrote Kinamann in Bokmål and His Other Novels in New Norwegian”. European Journal of Scandinavian Studies 1: 55–75. (Tidsskrift nivå 2.) https://www.degruyter.com/view/journals/ejss/46/1/article-p55.xml.

2016. “Grensemotivet i Mikhail Sjisjkins verk”. Vinduet 1: 98–111.

2015. “Asylsøkere og papirløse innvandrere i Europa: Verdien av selvbiografiske tekster og oversettelser av dem.” Mellom 2: 19–27.

2015, med Sandra Theting Aarstrand, Maria Drangeid, Camilla Einerkjær, Karl Gunnar Johansson, Sunniva Gjengedal Knapstad, Kristin Lorentsen, Karen Musæus, Camilla Helene Schäffer, Ane Norreen Thorsen & Johan Tønnesson. “Minne, glemsel og identitet: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ.” Edda 4: 312–325. (Tidsskrift nivå 2.) 

2010. “En sovjetrussisk immigrant i det postsovjetiske Russland: Denis Gutskos roman Russisktalende”. Nordisk Østforum, 24/3: 261–277. (Tidsskrift nivå 1.) 

2006. “Trends in the Russian Language Debate: The Response of Contemporary Poetry”. I Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, Ingunn Lunde & Tine Roesen (red.), 194–212. Bergen: Slavica Bergensia. (Bokserie nivå 1.)

2004. “‘Spar dame’ – et dykk i den russiske prosaens begynnelse”. Nordahl & eftf 1: 21–33.