info
Lektor i historie-Student Jørgen Janitz i praksis på Færder VGS

Master i språkdidaktikk

Med master i språkdidaktikk får du solid kompetanse til å jobbe med norsk eller engelsk i grunnskole og videregående skole, eller med språk og kommunikasjon.

Velg studieretning

Du kan velge å ta master i språkdidaktikk som heltids- eller deltidsstudium.

 

Dette lærer du i master i språkdidaktikk

Hvordan tilrettelegge for læring av språk, litteratur og kultur?

Vi tar utgangspunkt i teori, forskning og praksis i skolen. Du vil gjennom hele studiet utfordres til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for undervisningen i klasserommet.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskap og erfaringer i et aktivt læringsfellesskap.

Master i norskdidaktikk

– Masterutdanning har gitt meg økt mestringsfølelse som lærer

Birgitte Berggreen (39) er lærer og tar master i norskdidaktikk samtidig. Mye av det hun lærer går rett i bruk på jobb.

Kompetanse for kvalitet (KfK)

Dette studiet ligger ikke i katalogen over studier i KfK-ordningen, men det er mulig å søke støtte gjennom ordningen likevel. Les mer om studietilbud utenfor Udirs studiekatalog på nettsiden til videreutdanning for lærere.

Hva slags jobb får du?

Hvis du har undervisningskompetanse fra allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vil du etter endt master få lektorkompetanse og kvalifisere for undervisning også i videregående skole.

Hvis du har en bachelor, vil du etter endt master kunne ta PPU og dermed kvalifisere for undervisning opp til og med videregående skole. Etter endt master vil du også kunne jobbe med språk, kommunikasjon og tekst i andre yrker.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer deg for doktorgradsstudier ved relevante programmer, for eksempel doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser eller doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved USN.

Slik søker du

Noter deg søkekoden for studieretningen du vil søke på før du klikker på søkeknappen. Når du har kommet inn i søknadsweb:

  1. Velg «Master-, videreutdanninger og andre studier».
  2. Velg «Masterutdanninger i pedagogikk/idrett/kultur/kunst/språk/karriereveiledning/menneskerett».
  3. I nedtrekksmenyen "Velg fra lista" velger du studiet du vil søke på.

Skaff deg internasjonal erfaring