info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i språkdidaktikk

Masterprogrammet i språkdidaktikk gir deg solid kompetanse til å jobbe med norsk- eller engelskfaget i grunnskolen og den videregående skolen. Studiet vil også gi deg mulighet for å jobbe med språk, kommunikasjon og tekster i andre sammenhenger.

Velg studieretning

Du kan også velge å ta vår master i språkdidaktikk både som heltids- og deltidsstudium.

Dette lærer du i master i språkdidaktikk

Hvordan tilrettelegge for læring av språk, litteratur og kultur?

Vi tar utgangspunkt i teori, forskning og praksis i skolen. Du vil gjennom hele studiet utfordres til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for undervisningen i klasserommet.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et aktivt læringsfellesskap.

Master i norskdidaktikk

– Masterutdanning har gitt meg økt mestringsfølelse som lærer

Birgitte Berggreen (39) er lærer og tar master i norskdidaktikk samtidig. Mye av det hun lærer går rett i bruk på jobb.

Hva slags jobb får du?

Dersom du har undervisningskompetanse fra allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU), vil du etter endt master få lektorkompetanse og kvalifisere for undervisning også i videregående skole. Dersom du har en bachelor vil du etter endt master kunne ta PPU og dermed kvalifisere for undervisning opp til og med videregående skole. Etter endt master vil du også kunne jobbe med språk, kommunikasjon og tekst i andre profesjoner.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer deg for doktorgradsstudier ved relevante programmer, for eksempel doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser eller doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved USN.

Slik søker du

Noter deg søkekoden for studieretningen du vil søke på før du klikker på søkeknappen. Når du har kommet inn i søknadsweb:

  1. Velg «Master-, videreutdanninger og andre studier».
  2. Velg «Masterutdanninger i pedagogikk/idrett/kultur/kunst/språk/karriereveiledning/menneskerett».
  3. I nedtrekksmenyen "Velg fra lista" velger du studiet du vil søke på.

Skaff deg internasjonal erfaring

Velg studieretning

Du kan også velge å ta vår master i språkdidaktikk både som heltids- og deltidsstudium.