Elisabeth Hovde Johannesen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (N-134)
Underviser i norskfaglige emner på grunnskolelærerutdanninga, på bachelor og masternivå, og i videreutdanningskurset Grunnleggende lese- skrive og matematikkopplæring (GLSM). Forskergruppeleder for Forskergruppa for estetiske læreprosesser (ForEst). Bildebokkonferansen på campus Notodden. Forskningsinteresser er knytta til bildebøker, estetiske læreprosesser, etikk og resepsjon.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Bildebøker, crossover-litteratur
  • Estetiske læreprosesser
  • Begynneropplæring i lesing og skriving
  • Estetikk og etikk
  • Språkutvikling og språkstimulering
  • Muntlig fortelling 
  • Veiledning 

Publikasjoner i Cristin