Elisabeth Hovde Johannesen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (N-134)
Underviser i norskfaglige emner på GLU: Master i begynneropplæring og Grunnleggende lese- skrive og matematikkopplæring (GLSM), pg kunnskapsområder i BLU: Språk, tekst og matematikk, og fordypninga Bildebok, muntlig fortelling og iscenesettelse. Leder arbeidsgruppa for Bildebokkonferansen på campus Notodden. Forskergruppeleder for Forskergruppa for estetiske læreprosesser (ForEst). Forskningsinteresser er knytta til bildebøker, estetiske læreprosesser, etikk og resepsjon.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Bildebøker, crossover-litteratur
  • Estetikk og etikk
  • Estetiske læreprosesser
  • Språkutvikling og språkstimulering
  • Muntlig fortelling 
  • Veiledning 

Publikasjoner

Johannesen, Elisabeth Hovde og Solstad, Trine. (2021). "Skam, sårbarhet og risiko i samtaler om bildeboka Mor av Kim Fupz Aakeson og Mette-Kirstine Bak. Samtaler med tre barnehagelærere." I A.M. Dancus, S. H. Lindhart og A. Børstein Myhr (red) Litteratur og sårbarhet. Universitetsforlaget.

Johannesen, Elisabeth Hovde og Nordahl, Julie. (2020). "Skam, kropp og mat i bildeboka Mor", i Hilde Dybvig og Eivind Karlsson (red) Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Fagbokforlaget. 

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2019). "Bildebøker og emosjonelle leserreaksjoner. Om kunst og etikk", i Tidsskriftet Edda, nr. 4, 2019. https://www.idunn.no/edda/2019/04/bildeboeker_og_emosjonelle_leserreaksjoner

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2016). «Senmoderne bildebøker i barnehagen», i Tidsskriftet Barn, nr.3, 2016.

Baskår, Ellen, Johannesen, Elisabeth Hovde og Norendal, Audhild. (2019). "Nye læreplaner: Mål i framtidens skole". I Bedre skole. Vol.: 31, nr.2, 2019. (s. 52-55)

 

Konferansebidrag:

Johannesen, Elisabeth Hovde og Anne W. Norstrand. (2014). Blodig alvor – på liksom. Praksiskonferansen, Kragerø.

 

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2014). Bildebøker som utfordrer – som rører, berører og opprører. Presentert på Bildebokkonferansen på Høgskolen i Telemark, Notodden. 

 

Johannesen, Elisabeth Hovde. (2011). Leser møter bildebok – bildeboka i et resepsjonsestetisk perspektiv. Presentert på Forskingsdagene, Høgskolen i Telemark, Notodden.

 

Kurs:

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018): «Inkluderende språkfellesskap». Ressursperson i samarbeid med kollega, Ingvild Birkeland (drama, USN) i Falkåsen barnehage, Bamble kommune, året 2018/2019.

 

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018/19): Foredrag- og kursholder/ressursperson for alle barnehageansatte i Bamble kommune, (kommunale og private barnehager). Prosjekttittel: «Inkluderende språkfellesskap».

 

Foredag:

Johannesen, Elisabeth Hovde (2017): Barn og litteratur. Foredrag i Solhaug barnehage, Notodden.

Johannesen, Elisabeth Hovde (2018): Risikosamfunn og barns seksualitet. Foredrag for foreldre og ansatte i Trekløveren barnehage, Skien Kommune.

Johannesen, Elisabeth Hovde (2012): Moderne bildebøker i barnehagen. Foredrag for alle barnehageansatte i Bamble kommune, Langesund.