Marthe Øidvin Burgess

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-34)

Ansvarsområder

Kompetanse

Tekstvitenskap
Systemisk-funksjonell lingvistikk
Sosialsemiotikk
Multimodalitet
Norskdidaktikk
Kritisk Diskursanalyse
Science fiction og Fantasy