Nettverk for interaksjonsanalyse logo

Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) består av forskere med en felles interesse for å studere læreprosesser slik de utspiller seg i samtaler og interaksjon mellom mennesker og artefakter.

Forskningsgruppen NIA består av en tverrfaglig gruppe forskere fra pedagogikk og språkfag ved USN som har en felles interesse for å studere interaksjon og læreprosesser i ulike institusjonelle settinger som barnehage, skole og høyere utdanning.

Forskningsgruppen har månedlige datasesjoner hvor medlemmene legger frem og analyserer videodata. Gruppa arrangerer også doktorgradskurs i interaksjonsanalyse og den årlige konferansen Conversation and professional practice (CAPP) – i samarbeid med doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Forskningsgruppen tilbyr en arena for drøfting av pågående forskningsprosjekt og skrivearbeid samt planlegging og iverksetting av nye, felles prosjekter. Nettverket er spesielt viktig med tanke på å støtte stipendiater i arbeidet med sine forskningsprosjekter.

Forskerne i NIA er aktive i barnehage- og lærerutdanning ved USN, er praksis- og profesjonsrettet og samarbeider med forskere i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer.

Aktiviteter høsten 2022

September
Fredag 30. september 2022 - 09:00-11:30

09.00-09.45 Lesing av felles tekst

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606. doi:https://doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Schegloff. (1996). Confirming Allusions: Toward an Empirical Account of Action. The American Journal of Sociology, 102(1), 161–216. https://doi.org/10.1086/230911, Schegloff )


10.00-11.30 Datasesjon

November

Torsdag 3. til fredag 4. november 2022 


Todagers NIA-skriveseminar med Liz Stokoe på Refsnes gods

Program er under arbeid.

Desember

Fredag 9. desember 2022 - 09:00-11:30


Tech-workshop

Jessica B. Hansen og Anne Marie Dalby Landmark

Aktiviteter høsten 2021