Nettverk for interaksjonsanalyse

Nettverk for interaksjonsanalyse logo

Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) består av forskere med en felles interesse for å studere læreprosesser slik de utspiller seg i samtaler og interaksjon mellom mennesker og artefakter.


Forskergruppen NIA består av en tverrfaglig gruppe forskere fra pedagogikk og språkfag ved USN som har en felles interesse for å studere interaksjon og læreprosesser i ulike institusjonelle settinger som barnehage, skole og høyere utdanning.

Forskergruppa har månedlige datasesjoner hvor medlemmene legger frem og analyserer videodata. Gruppa arrangerer også doktorgradskurs i interaksjonsanalyse og den årlige konferansen Conversation and professional practice (CAPP) – i samarbeid med doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Forskergruppa tilbyr en arena for drøfting av pågående forskningsprosjekt og skrivearbeid samt planlegging og iverksetting av nye, felles prosjekter. Nettverket er spesielt viktig med tanke på å støtte stipendiater i arbeidet med sine forskningsprosjekter.

Forskerne i NIA er aktive i barnehage- og lærerutdanning ved USN, er praksis- og profesjonsrettet og samarbeider med forskere i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer.

Aktiviteter høsten 2021