Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) består av forskere med en felles interesse for å studere læreprosesser slik de utspiller seg i samtaler og interaksjon mellom mennesker og artefakter.

Forskningsgruppen NIA består av en tverrfaglig gruppe forskere fra pedagogikk og språkfag ved USN som har en felles interesse for å studere interaksjon og læreprosesser i ulike institusjonelle settinger som barnehage, skole og høyere utdanning.

Forskningsgruppen har månedlige datasesjoner hvor medlemmene legger frem og analyserer videodata.

Gruppa arrangerer også doktorgradskurs i interaksjonsanalyse og den årlige konferansen Conversation and professional practice (CAPP) – i samarbeid med doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Forskningsgruppen tilbyr en arena for drøfting av pågående forskningsprosjekt og skrivearbeid samt planlegging og iverksetting av nye, felles prosjekter. Nettverket er spesielt viktig med tanke på å støtte stipendiater i arbeidet med sine forskningsprosjekter.

Forskerne i NIA er aktive i barnehage- og lærerutdanning ved USN, er praksis- og profesjonsrettet og samarbeider med forskere i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer.

Prosjekter

Aktiviteter

Program våren 2024

Alle dager fra 09:00-11:45. Alle er velkomne til felles lunsj etter programmet.

 • 4.-5. januar: De norske interaksjonsdagene (NTNU)
 • 2. februar: Datasesjon: Anne Marie Dalby Landmark: lege-pasient-samtaler
 • 15. mars: ZOOM-samling: «Latter i interaksjon»
  • 09:00-10:00: Foredrag om latter i samtaler ved Elizabeth Holt ved universitetet i Huddersfield
  • 10:15-11:30 Datasesjon: Latter i muntlig eksamen, ved Jessica Hansen (HiØ)
 • 5. april: VIP midwifery workshop for developing trainables (for deltakere i VIP-prosjektet). Med Elizabeth Stokoe, Marit Halvorsen, Marit Skarbø Solem, Anne Marie Dalby Landmark, Mirjam Lukasse og Karianne Skovholt
 • 15.-17. april: PH-ISA ph.d.-kurs med Rein Ove Sikveland, Liz Stokoe og Karianne Skovholt
 • 24. mai: Verksted med Open AI og transkripsjon. Foredragsholder: TBA
 • 14. juni: Datasesjon TBA

Aktiviteter høsten 2022

September
Fredag 30. september 2022 - 09:00-11:30

09.00-09.45 Lesing av felles tekst

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606. doi:https://doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Schegloff. (1996). Confirming Allusions: Toward an Empirical Account of Action. The American Journal of Sociology, 102(1), 161–216. https://doi.org/10.1086/230911, Schegloff )


10.00-11.30 Datasesjon

November

Torsdag 3. til fredag 4. november 2022 


Todagers NIA-skriveseminar med Liz Stokoe på Refsnes gods

Program er under arbeid.

Desember

Fredag 9. desember 2022 - 09:00-11:30


Tech-workshop

Jessica B. Hansen og Anne Marie Dalby Landmark

Aktiviteter høsten 2021

Eksterne medlemmer

 • Jessica B. Hansen (HiØ)
 • Johan Hjulstad (OsloMet)
 • Rein Ove Sikveland (NTNU/USN)
 • Maria Njølstad Vonen
 • Marit Halvorsen (stipendiat, OsloMet)

NIA logo med tekst

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater