Kommunikasjonstrening i lærerutdanningen har effekt

Karianne Skovholt, Neil Mercer og Elizabeth Stokoe. Foto
MED RESULTATER: Professor Karianne Skovholt, professor emeritus Neil Mercer og professor Elizabeth Stokoe poserer i forbindelse med sluttseminaret for CAiTE-prosjektet på USN.

Forskningsprosjektet CAiTE prøvde ut den videobaserte undervisningsmetoden CARM. Den viste seg å ha effekt på lærerstudenters bevissthet om hvordan språkbruk påvirker både lærings- og eksamenssituasjoner.

Forskningsprosjektet Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE), har i perioden 2018-2022 utviklet og prøvd ut en videobasert undervisningsmetode som en intervensjon for lærerstudenter.

– Vi fant at metoden som ble prøvd ut har en effekt på lærerstudenters bevissthet om hvordan språklige formuleringer påvirker lærings- og eksamenssituasjonen, sier professor Karianne Skovholt, som er prosjektleder for CAiTE.

Eksempelvis kan dette spille seg ut på en muntlig eksamen, når læreren drar ut svar fra eleven.

Du finner flere formidlings-filmsnutter fra CAiTE i denne spillelista på Vimeo

CARM-metoden

Intervensjonen var basert på CARM-metoden («the Conversation Analytic Role-play Method»).

Kjernen i CARM-metoden er at profesjonsutøveren, for eksempel læreren, skal kunne omsette forskningsfunn til egen praksis.

Ved å ta del i lyd og video fra ekte samtaler, kommer profesjonsutøveren veldig nær situasjoner som de får oppleve i egen hverdag.

Det er førsteamanuensis Rein Ove Sikveland som har ledet arbeidet med CARM-verkstedene og intervensjonen.

Ekte situasjoner

I forskningsprosjektet Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE) ble lærerstudentene trukket inn i ekte situasjoner i klasserommene og muntlig eksamen gjennom videoopptak.

Replikk-for-replikk følger deltakerne i kurset samspillet mellom lærer og elev uten å vite hvordan samtalen ender. Videoklipp stanses ved et kritisk punkt et sted i samtalen der lærer er nødt til å foreta et valg for å føre samtalen i den ene eller den andre retningen.

– Etterpå diskuterer studentene hva de selv ville ha gjort eller sagt videre for å håndtere situasjonen. Slik blir undervisningsmetoden (intervensjonen) både praksisnær og relevant for studentene, forklarer Skovholt.

Muntlige ferdigheter i skolen

CAiTE-prosjektet gjennomførte sitt sluttseminar 10. og 11. mars 2022. Professor emeritus Neil Mercer og professor Elizabeth Stokoe deltok på seminaret med samtaler om betydningen av arbeidet med muntlige ferdigheter i skolen.

CAiTE-prosjektet avsluttes formelt 30. juni 2022.
 

Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Prosjektnavn:

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE)

Om prosjektet:

CAiTE har som formål å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetode kalt Conversation Analytic Role-play Method (CARM), som skal brukes i lærerutdanningen for å trene lærerstudentenes samtalekompetanse.

CAiTE prosjektet avsluttes formelt 30. juni 2022.

CARM. logo

Forskere i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom FINNUT-programmet og består av fem forskere og to ph.d.-studenter:

Partnere

  • Universitetet i Sørøst-Norge, fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Loughborough University

  • Loughborough University, Department of Social Sciences

Samarbeidsprosjekt

LOaPP: Learning Outcome across Policy and Practice (Læringsutbytte i politikk og praksis)