Læringsutbytte i politikk og praksis

41

LOaPP-studien skal gi kunnskap om mulige relasjoner mellom nye måter å styre skolen på og de verktøy som tas i bruk og læreres og skolelederes praksiser i skolen.