Alessandra Dieudè

Alessandra Dieudè

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen ()
I PhD-prosjektet undersøker jeg privatskolers utvikling og skolepraksis i Norge. Gjennom en multi-case studie utforsker jeg hvordan privatskolepolitikk er legitimert, og hvordan lærere og skoleledere i ulike utdanningssammenhenger tolker styringsdokumenter (pensum, læreplaner, kunnskapsmål, etc.) for planlegging og vurdering.

Ansvarsområder

Forskningsprosjekt:

  • PhD-prosjektet er tilknyttet til forskningsprosjektet Tracing Learning Outcomes in Policy and Practice (LOaPP)/ Læringsutbytte i politikk og praksis (2016-2020) https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=536560
  • Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed). Mine oppgaver består av politisk analyse og identifisere og beskrive policydokumenter med søkelys på forholdet mellom praksiser for sosial inkludering og ungdom, utdanning eller opplæring.
    https://cosied.eu/ 

Forskergruppe

Annet:

CV

Publikasjoner

Artikler

Dieudé A, Prøitz TS. (2022) Curriculum policy and instructional planning: Teachers’ autonomy across various school contexts. European Educational Research Journal. doi:10.1177/14749041221075156 

Dieudé, A. (2021) Legitimizing private school policy within a political divide: the role of international references, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, DOI: 10.1080/20020317.2021.1963593 

Mølstad, C.E., Prøitz, T.S. and Dieudé, A. (2021), When assessment defines the content—understanding goals in between teachers and policy. The Curriculum Journal, 32: 290-314. https://doi.org/10.1002/curj.74

Conference presentations:

Dieudé, A. (2021, November). School leaders’ perception of autonomy in diverse school contexts. Paper presentert på Diversity in Teacher Education Research Conference, Bergen.

"Peeling back layers – a macro and micro analysis of private and public teachers’ interpretations of curriculum". Alessandra Dieudè and Tine Sophie Prøitz. Paper presentation at ECER Conference in Hamburg, 09.2019

"School leader - municipal relationships in school development work". Tine Sophie Prøitz, Alessandra Dieudè and Christine Rendahl Stenersen. Paper presentation at ISCAR Conference in Stavanger, 01.2019

"Exploring international points of reference in Norwegian private education policy". Alessandra Dieudé. Paper presentation at ECER Conference in Bolzano, 09.2018

"Exploring the legitimacy of Norwegian private education policy over the last fifty years". Alessandra Dieudé. Paper presentation at NERA Conference in Oslo, 03.2018

Populærvitenskapelig artikkel:

"Skolelederen som endringsagent - hva nå under Fagfornyelsen?" - Alessandra Dieudè, Christine R. Stenersen, Cathrine Gjølstad, Pernille J. Berg & Tine S. Prøitz. 2020, Skolelederen. USN

 

Publikasjoner i Cristin