Tine Sophie Prøitz

Visedekan / Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (B2-17)

Ansvarsområder

 

  • Prosjektleder NFR-forskerprosjekt for fornyelse CLASS - Comparisons of educational leader autonomy in school districts and schools  (2021-2025)
  • Arbeidspakkeleder WP5 NFR-FINNUT forskerprosjekt Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) (2020-2023)
  • Prosjektleder for den forsningsbaserte evalueringen ULF - Utbildning, lärande och forskning. Försöksverksamhet med praktiknära forskning i Sverige (2018-2022)
  • Prosjektmedarbeider NFR-forskerprosjekt for fornyelse POLCAP ved Universitetet i Bergen (2021-2025)
  • Prosjektmedlem DIKU-prosjekt Innovasjon i team
  • Prosjektmedlem "Lektorprogrammet i historie - Utviklingen av et profesjonsemne" (2020-2021)
  • Underviser og veileder masterstudenter
  • Veileder PhD stipendiater 
  • Forskergruppeleder for Utdanningspolitikk og utdanningspraksis

Ekstern aktivitet

Nylig avsluttede forskningsprosjekter:

Kompetanse

Publikasjoner i Cristin