Tiril Smerud Finnanger

Tiril Smerud Finnanger

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Ph.d.-stipendiat i utdanningsvitenskap, hovedsakelig interessert i læreplanforskning, utdanningspolitikk og engelskdidaktikk. Arbeider med en doktorgradsavhandling om utviklingen av læreplanen LK20, med fokus på engelskfaget.

Ansvarsområder

CV

2020-2024: Stipendiat i utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.

2015-2020: Lektor, Færder kommune.

2014-2015: Årsenhet i samfunnsfag, Hawaii Pacific University.

2009-2014: Lektorprogrammet, Master i engelskdidaktikk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Mausethagen, S., Prøitz, T.S., Fekjær, S., Stenersen, C.R. & Finnanger, T.S. (2021). «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» - En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. Oslo Metropolitan University Report. https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/var-politikk/publikasjoner/eksterne-rapporter/en_fot_i_begge_leire-offentlig_phd_oslomet_usn_2021.pdf